สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

ข้อดีที่ 1: บัตรเดบิต Krungsri Debit All ATMs บัตรเดบิตที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมองหาตู้Krungsri เพราะว่าสามารถกดเงินได้ทุกตู้

ข้อดีที่ 2: ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ด ที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระดับสูง พร้อมรหัสบัตรเดบิต (PIN number) 6 หลัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บัตรเดบิตที่ใช้งานจะยากต่อการปลอมแปลง

ข้อดีที่ 3: สามารถชำระสินค้าและบริการได้ทุกร้านที่มีสัญลักษณ์VISA ได้ทั่วโลก

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

Shopping

  • สามารถชำระสินค้าและบริการได้ทุกร้านที่มีสัญลักษณ์VISA ได้ทั่วโลก

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

ค่าธรรมเนียมรายปี: 380 / 3 ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

อายุ: 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)