สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

ข้อดีที่ 1: บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee... หมดห่วงเรื่องค่าธรรมเนียมรายปี ไม่คิดค่าธรรมเนียมการออกบัตรครั้งแรกและรายปี

ข้อดีที่ 2: ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ด ที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระดับสูง พร้อมรหัสบัตรเดบิต (PIN number) 6 หลักเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายากต่อการปลอมแปลง

ข้อดีที่ 3: เบิกถอนเงินสดได้สูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน ได้ที่เครื่องกรุงศรี ATM หรือเครื่อง ATM ทั่วโลก ที่รองรับชิปการ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

Shopping

  • ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ visa ได้ทั่วโลก / ชำระผ่านออนไลน์ (Verified by VISA) / ชำระค่าสินค้าและบริการได้รวดเร็ว

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 10 บาท / รายการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

อายุ: 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัครบัตร

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัครบัตร

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)