สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต

ข้อดีที่ 1: บัตรเดบิต Krungsri Debit Card บัตรเดบิตที่ให้คุณถอน โอน และจ่ายได้ในบัตรเดียว ปลอดภัยด้วยรหัสยืนยัน6หลัก

ข้อดีที่ 2: สามารถถอน โอน จ่าย ด้วยบัตรใบเดียว นอกจากนี้สามารถช้อปออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย

ข้อดีที่ 3: เบิกถอนเงินสูงสุดได้ 100,000 บาท/บัตร/วัน ได้ที่เครื่องกรุงศรี ATM หรือเครื่อง ATM ทั่วโลก ที่รองรับชิปการ์ด visa

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต

Shopping

  • สามารถชำระสินค้าและบริการได้ทุกร้านที่มีสัญลักษณ์VISA ได้ทั่วโลก

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 10 บาท / รายการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต

อายุ: 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัครบัตร

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัครบัตร

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)