สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

ข้อดีที่ 1: รับสิทธิพิเศษจาก Club Thailand

ข้อดีที่ 2: รับส่วนลดค่ากรีนฟี ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 120 สนาม

ข้อดีที่ 3: บริการตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษจากทุกสายการบิน และมีบริการสำรองห้องพัก โรงแรมและรีสอร์ทในราคาพิเศษ

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

ประเภทบัตร: JCB

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: 25 บาท =1 คะเเนน

จำกัดการแลกคะแนน: มีอายุการใช้งาน 4 ปี (นับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร)

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

Shopping

ร้านอาหาร

  • ส่วนลดตัวแทนจากร้านอาหาร, สปา, ฟิตเนส และร้านค้าชั้นนำ

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

  • รับสิทธิพิเศษจาก Club Thailand
  • รับส่วนลดค่ากรีนฟี ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 120 สนาม
  • บริการตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษจากทุกสายการบิน และมีบริการสำรองห้องพัก โรงแรมและรีสอร์ทในราคาพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,200 บาท ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,200 บาท ต่อปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินที่เบิก

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

อายุ: 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท / เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต คลับ ไทยแลนด์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย (50 ทวิ)
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
  • สำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)