สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: ส่วนลดพิเศษ จากร้านค้าชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมรายการ

ข้อดีที่ 2: รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 7% ณ แม็กซ์แวลูซูเปอร์มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู ทันใจ และอิออนเพ็ทช็อป โดยรับส่วนลดทันที 5% ในวัน AEON Day (วันที่ 10, 20, 30, วันเสาร์ และวันอาทิตย์) และเครดิตเงินคืน 2%

ข้อดีที่ 3: รับไมล์สะสมจากสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ และ ไทยแอร์เวย์ส ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน ทุก 2 คะแนน เท่ากับ 1 ไมล์

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: JBC Card

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: 20 บาท = 1 คะเเนน / ทุกๆ 2 คะเเนน= 1 ไมล์

จำกัดการแลกคะแนน: มีอายุการใช้งาน 4 ปี (นับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร)

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

Shopping

ร้านอาหาร

 • รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการจาก เจซีบี

ซูเปอร์มาเก็ต

 • รับส่วนลด 5% ในวัน AEON Day (วันที่ 10, 20, 30, วันเสาร์ และวันอาทิตย์) เมื่อชำระผ่านบัตรอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

ความบันเทิง

Cashback

 • รับเงินคืนสูงสุด 15% ณ AEON ประเทศญี่ปุ่น โซนห้างสรรพสินค้า โดยขอเงินคืนภาษีสูงสุด 10% และเครดิตเงินคืน 5% จากอิออน
 • รับเงินคืนสูงสุด 12% ณ ร้านค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยขอเงินคืนภาษีสูงสุด 10% และเครดิตเงินคืน 2% จากอิออน

เที่ยว

 • แผนประกันภัยเดินทางจาก SOMPO ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท
 • รับไมล์สะสมจากสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ และ ไทยแอร์เวย์ส ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน ทุก 2 คะแนน เท่ากับ 1 ไมล์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีแบบมีเงื่อนไข ( ค่าธรรมเนียม 500 บาท / ปี / บัตร ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่าย 120,000 บาท )

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีแบบมีเงื่อนไข ( ค่าธรรมเนียม 250 บาท / ปี / บัตร ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่าย 120,000 บาท )

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินที่เบิก

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

อายุ: 20 - 75 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท / เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต อิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย (50 ทวิ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)