สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

ข้อดีที่ 1: ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการที่ศูนย์บริการบี-ควิก สำหรับสินค้า และบริการทุกประเภท

ข้อดีที่ 2: อิออนแฮปปี้แพลนแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน สำหรับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รายการ

ข้อดีที่ 3: ฟรีตรวจเช็ครถ 30 รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

ประเภทบัตร: Visa card

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะเเนน

จำกัดการแลกคะแนน: มีอายุการใช้งาน 4 ปี (นับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร)

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

Shopping

  • ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการที่ศูนย์บริการบี-ควิก สำหรับสินค้า และบริการทุกประเภท
  • อิออนแฮปปี้แพลนแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน สำหรับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รายการ
  • ฟรีตรวจเช็ครถ 30 รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 100 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิก

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท ต่อครั้ง

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

อายุ: 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต บี-ควิก วีซ่า

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย (50 ทวิ)
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
  • สำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)