สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

ข้อดีที่ 1: รับส่วนลด 5% สูงสุด 1,000 บาท / เดือน / บัตร เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการและสินค้าในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อดีที่ 2: แบ่งชำระรายเดือนกับ AEON Happy Plan ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน เมื่อชำระค่าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / สลิป ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขา

ข้อดีที่ 3: ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี (เมื่อมียอดใช้จ่าย 1 ครั้งที่ห้างบิ๊กซี)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

ประเภทบัตร: Visa card

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: 20 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: มีอายุการใช้งาน 4 ปี (นับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร)

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

Shopping

  • รับส่วนลด 5% สูงสุด 1,000 บาท / เดือน / บัตร เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการและสินค้าในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขา
  • ****แบ่งชำระรายเดือนกับ AEON Happy Plan ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน เมื่อชำระค่าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / สลิป ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขา
  • ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม AEON Happy Point ใช้แลกรับบัตรกำนัลบิ๊กซี (1,000 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่า 100 บาท)

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

ค่าธรรมเนียมรายปี: 500 บาท (ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่าย 1 ครั้งที่ห้างบิ๊กซี)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 500 บาท (ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่าย 1 ครั้งที่ห้างบิ๊กซี)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16%

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิก

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

อายุ: 20 ปีขึ้นไป / บัตรเสริมอายุ 18 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท / เดือน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินั่ม เพย์เวฟ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย (50 ทวิ)
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
  • สำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)