สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

ข้อดีที่ 1: รับโค้ดส่วนลด 100 บาท ผ่าน Aeon Thai mobile Application เมื่อมียอดใช้งานขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ในแอปพลิเคชัน Lazada หรือ Shopee 1สิทธิ์ / เดือน

ข้อดีที่ 2: รับโค้ดส่วนลด 100 บาท ผ่าน Aeon thai mobile Application เมื่อมียอดใช้งานขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป ในแอปพลิเคชัน Foodpanda หรือ Grabfood 1สิทธิ์ / เดือน

ข้อดีที่ 3: รับส่วนลด 5% ในวัน AEON day (วันที่ 10,20, 30 วันเสาร์และอาทิตย์) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: 25 บาท =1 คะเเนน

จำกัดการแลกคะแนน: มีอายุการใช้งาน 4 ปี (นับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร)

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

Shopping

 • เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 500 บาทขึ้นไปจะได้รับโค้ดส่วนลด 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น Lazada / Shopee 1สิทธิ์/ ต่อเดือน

ร้านอาหาร

 • เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 300 บาทขึ้นไปจะได้รับโค้ดส่วนลด 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นFoodpanda หรือ Grabfood 1สิทธิ์/ ต่อเดือน
 • รับโค้ดส่วนลด 10 บาทสำหรับเครื่องดื่มทุกเมนูผ่าน AEON thai mobile applicationเมื่อใช้งานผ่านบัตร จำกัดสิทธิ์ในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม 2 สิทธิ์ต่อบัตร / สัปดาห์
 • รับสิทธิ์ซื้อชุดอร่อยสุดคุ้มที่ร่วมรายการร้าน McDonald's เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร สูงสุด 3 สิทธิ์ / บัตร / วัน

ซูเปอร์มาเก็ต

 • รับส่วนลดพิเศษ ที่ร้าน MaxValue Supermarket / MaxValueทันใจ และ AEON Petshop 5% ในวัน AEON day

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 100 บาท / ปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16%

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิก

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

อายุ: 20 ปีขึ้นไป / บัตรเสริมอายุ 18 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท / เดือน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์ คลาสสิก

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย (50 ทวิ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)