สิทธิประโยชน์หลักของเดอะวิสดอม

สิทธิประโยชน์หลักของเดอะวิสดอม

ข้อดีที่ 1: รับสิทธิพิเศษพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนและเศรษฐกิจ / รับส่วนลดและสิทธิพิเศษตลอดการเดินทาง

ข้อดีที่ 2: บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก, สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง / บริการห้องรับรองพิเศษ Wisdom Lounge ณ โรงแรมและห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง

ข้อดีที่ 3: ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี 1 ครั้ง/ปี ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับเดอะวิสดอม

รายละเอียดเกี่ยวกับเดอะวิสดอม

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Signature

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของเดอะวิสดอม

คะแนนสะสมของเดอะวิสดอม

Shopping

  • รับส่วนลดพิเศษมากมายเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในหมวดต่างๆ

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของเดอะวิสดอม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของเดอะวิสดอม

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครเดอะวิสดอม

คุณสมบัติของผู้สมัครเดอะวิสดอม

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15-80 ปี (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: มีเงินฝาก/เงินลงทุน ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป (สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครเดอะวิสดอม

เอกสารการสมัครเดอะวิสดอม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน