สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 3 คะแนน KBank Reward Point เมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน (ทั้งภายในห้างฯและศูนย์ฯ) สยามเซ็นเตอร์และไอคอนสยาม (รวม Siam Takashimaya)

ข้อดีที่ 2: ใช้คะแนนสะสม 3 คะแนนแลกได้ 1 ไมล์ (ROP) และสามารถใช้ร่วมกับโปรอื่นๆของบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยได้

ข้อดีที่ 3: ใช้ 10,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 30% สูงสุด 500,000 คะแนน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Infinite

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

Shopping

  • รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่าเมื่อช้อปที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ เช่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

ค่าธรรมเนียมรายปี: 30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 30,000 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

อายุ: อายุ 20 - 80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุุ 15 ปี ขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม

รายได้ขั้นต่ำ: เฉพาะลูกค้าที่ได้รับเรียนเชิญ

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (อินฟินิท)

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)