สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

ข้อดีที่ 1: บริการเสริมต่างๆ เช่น K-mAlert, K-eMail Statement, KBank Smart Bill Pay และ บริการสำหรับซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยด้วยรหัสผ่านที่ตั้งเอง

ข้อดีที่ 2: สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้กังวล เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Visa payWave Master Card Paypass

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น แตะจ่ายง่ายๆ สะดวกและปลอดภัยมากกว่า กำหนดวงเงินซื้อสินค้าออนไลน์และหน้าร้านได้ ขั้นต่ำ 5,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: Classic

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

Shopping

  • ทุกๆการใช้จ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม ณ ห้างสรรสินค้าที่ร่วมรายการ
  • แบ่งจ่ายสบาย 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,050 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,050 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย) / 50,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน