สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point เลือกแลกรางวัลได้ตามใจคุณ.

ข้อดีที่ 2: บริการ Platimun Contact Center ตลอด 24 ชม.

ข้อดีที่ 3: รับความคุ้มครองประกันสินค้าออนไลน์ 1 ปี วงเงิน 3,000 บาท/ปี

ข้อดีที่ 4: บริการห้องรับรองพิเศษจากสายการบินไทย Miracle Lounge ทั้ง 9 จุด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

Shopping

 • ทุกๆการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน ณ ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

ร้านอาหาร

 • ใช้บัตรเครดิต ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

 • ใช้บัตรเครดิตสำหรับค่าใช้จ่าย เช่น ตั๋วเครื่องบิน,ท่องเที่ยว,ที่พัก ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,050 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,050 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย) / 50,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว
 • หนังสือรับรองรายได้
 • สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วีซ่า
 • และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือรับรองรายได้
 • สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน),
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน