สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

ข้อดีที่ 1: รับคะแนนเพิ่ม 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาท ( 25 บาท = 2 คะแนน) และ รับคะแนนเพิ่ม 3 เท่า เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ( 25 บาท = 3 คะแนน)

ข้อดีที่ 2: ใช้คะแนนแลกรับเครื่องดื่ม, บริการ และสิทธิพิเศษอื่นๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อดีที่ 3: รับส่วนลด 50% เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่ ณ โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Signature

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนนปกติ และทุกๆ 25 = 2 คะแนน ทุกๆ 25 บาท = 3 คะแนน เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

จำกัดการแลกคะแนน: ไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

Shopping

 • ทุกๆการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ร้านอาหาร

 • ใช้ 1 คะแนน แลกรับขนมหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมรายการ. ใช้ 1,000 คะแนน แลกรับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 150 บาท. ชุดน้าชายามบ่ายราคาพิเศษ ณ ร้านที่ร่วมรายการ

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

 • ใช้ 1,200 คะแนน แลกรับตั๋วชมภาพยนตร์ราคาปกติ 1 ที่นั่ง จาก Major และ SF

Cashback

เที่ยว

 • 3 คะแนน = 1 ไมล์สะสม
 • บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge 2 ครั้ง/ปี เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยเส้นทางระหว่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

ค่าธรรมเนียมรายปี: 4,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 4,000 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก)/ อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 70,000 บาท (สำหรับคนไทย และ ชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เดอะ แพสชั่น

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน