สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

ข้อดีที่ 1: รับเงินคืน 1% เมื่อใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมัน, ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารที่ร่วมรายการ

ข้อดีที่ 2: รับเงินคืน 0.25% สำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ

ข้อดีที่ 3: รับความคุ้มครองจากประกันสินค้าออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: Titanium

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

Shopping

 • เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้า ที่ร่วมรายการ รับเงินคืน 1%

ร้านอาหาร

 • เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ รับเงินคืน 1%

ซูเปอร์มาเก็ต

 • เมื่อใช้จ่าย ณ ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ร่วมรายการ รับเงินคืน 1%

ความบันเทิง

Cashback

 • รับเงินคืน 0.25% สำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ

เที่ยว

 • เมื่อใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมัน ที่ร่วมรายการรับเงินคืน 1%

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,600 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,600 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย) / 50,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย มาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน