สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

ข้อดีที่ 1: รับคะแนนสูงสุด 3 เท่า

ข้อดีที่ 2: บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี พร้อม Lounge Voucher สำหรับการเดินทางกับสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสไมล์ สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

ข้อดีที่ 3: ช้อปออนไลน์ คุ้มสุด ตลอดปี

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

ประเภทบัตร: มาสเตอร์การ์ด

ระดับของบัตร: เวิลด์

คะแนนสะสม: ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน KTC FOREVER

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

คะแนนสะสมของบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

Shopping

 • รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 300,000 บาทในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับส่วนลดตลอดปี เมื่อช้อปผ่าน Lazada, Shopee, JD CENTRAL ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • รับฟรีของกำนัล เมื่อช้อปปิ้งผ่าน Chat & Shop สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ตามที่กำหนด
 • รับส่วนลดสูงสุด 450 บาท เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการที่ JD CENTRAL ตั้งแต่ 5,500 บาทขึ้นไป/รายการ
 • รับส่วนลด 180 บาท ทุก 4 วันสุดท้ายของเดือน เมื่อช้อปผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท ครบ 1,500 บาท / รายการ
 • ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
 • เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน.
 • ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD กรณีไม่จัดส่งสินค้า และ / หรือการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 200 ดอลล่าร์สหรัฐ

ร้านอาหาร

 • รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 300,000 บาทในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับฟรีอาหารจานหลัก เมื่อสั่งอาหารจานหลักตั้งแต่ 2 จานขึ้นไปและชำระด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท สำรองที่นั่งผ่านทางเว็บ www.onedinesfree.com เท่านั้น

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

 • รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 300,000 บาทในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดประกันท่องเที่ยว 20%
 • รับคูปองโดยสารบีทีเอส 1 เที่ยว เมื่อโดยสารบีทีเอสและชำระค่าโดยสารผ่าน Rabbit LINE Pay ด้วยบัตรเครดิต KTC Mastercard ที่ผูกไว้เป็นครั้งแรก
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 500 บาท/ปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% (คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท/บัตร/ครั้ง

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2% จากยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

อายุ: อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน (สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

เอกสารการสมัครบัตรเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุด ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป