สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

ข้อดีที่ 1: บริการสินเชื่อนี้ให้วงเงินสูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคารฯ

ข้อดีที่ 2: ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุด 84 เดือน หรือ 7 ปี

ข้อดีที่ 3: ทางธนาคารจะให้คำปรึกษาตั้งแต่เวลาซื้อขายจนถึงการขอสินเชื่อเช่าซื้อ ทำสัญญา และประเมินราคารถ

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

ดอกเบี้ย: เริ่มต้น 0.31% ต่อเดือน

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: 90% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคารฯ

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 84 เดือน หรือ 7 ปี

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

อายุ: 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา (มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปี)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา
  • ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา
  • ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
  • จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ.,บจก. , หจก., หสน.
  • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง
  • เอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)