สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

ข้อดีที่ 1: คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก สูงสุด 1,000,000 บาท รวมถึง ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

ข้อดีที่ 2: ใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ที่แลกเก็บไว้ใน Krungthai Inter Wallet ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%

ข้อดีที่ 3: คุ้มครองสินค้าที่ซื้อด้วยบัตร สูงสุด 35,000 บาทต่อชิ้น (ปีละ 2 ชิ้น)

รายละเอียดเกี่ยวกับัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียมบ [product name]

รายละเอียดเกี่ยวกับัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียมบ [product name]

ประเภทบัตร: Standard

ระดับของบัตร: Debit visa

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

Shopping

  • ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้ารับบัตร
  • ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ
  • ใช้ถอนเงินที่ตู้ ATM ในประเทศ/ ต่างประเทศ จากบัญชีคู่บัตร หรือสกุลเงินที่แลกเก็บไว้ใน Krungthai Inter Wallet ได้
  • ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ จากบัญชีคู่บัตร หรือสกุลเงินที่แลกเก็บไว้ ณ ร้านค้ารับบัตรใน Krungthai Inter Wallet ได้
  • ถอนเงินสดสกุลต่างประเทศด้วยบัตรได้ที่สาขาธนาคาร ได้แก่ สาขานานาเหนือ สาขาสยามพารากอน สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

ค่าธรรมเนียมรายปี: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท / ****รายปี ****1,599 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 100 บาท ต่อรายการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

อายุ: 15 - 75 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ แต่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ขั้นต่ำ 500 บาท หรือกระแสรายวัน 10,000 บาท

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)