สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

ข้อดีที่ 1: เป็นบัตรเดบิตประเภทที่มีความคุ้มครองด้านประกันภัยส่วนบุคคล ผูกบัญชีหลักกับบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันได้ คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ข้อดีที่ 2: จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

ข้อดีที่ 3: รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

ประเภทบัตร: Standard

ระดับของบัตร: Debit visa

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

Shopping

  • รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
  • ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้ารับบัตร
  • ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ
  • ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ/ ต่างประเทศ

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

ค่าธรรมเนียมรายปี: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท / รายปี 999 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 100 บาท ต่อรายการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

อายุ: 15 - 75 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ แต่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ขั้นต่ำ 500 บาท หรือกระแสรายวัน 10,000 บาท

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการด์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการด์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)