สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

ข้อดีที่ 1: จ่ายบิล กดเงินทุกตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศที่รองรับชิปการ์ด visa ฟรี!

ข้อดีที่ 2: ฟรี! โอนเงินข้ามเขตข้ามธนาคาร ผ่านช่องทาง KMA, KOL และ ATM

ข้อดีที่ 3: ฟรี!จ่ายบิลค่าสินค้าและบริการทุกช่องทาง KMA, KOL, ATM, สาขา

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

Shopping

  • สามารถชำระสินค้าและบริการได้ทุกร้านที่มีสัญลักษณ์VISA ได้ทั่วโลก

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

ค่าธรรมเนียมรายปี: 400 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

อายุ: 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้ ของผู้สมัครบัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้ ของผู้สมัครบัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)