สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิต K MY

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิต K MY

ข้อดีที่ 1: บัตรเดบิต K My DEBIT Card บัตรเดบิตที่ทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการทั้งถอน โอน จ่ายและนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์จากร้านอาหารมากมาย และส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำ และสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ที่รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

ข้อดีที่ 2: เติมเงินมือถือได้ทุกระบบ ไม่จำกัดยอด ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อดีที่ 3: กดเงินสดได้ทั่วโลกสูงสุด 200,000บาท/วัน ที่ตู้เอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ VISA

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิต K MY

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิต K MY

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิต K MY

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิต K MY

Shopping

  • สามารถแตะบัตรเพื่อจ่ายเงินได้ โดยไม่ต้องใช้PIN
  • เลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ที่รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / เดบิต
  • รูดซื้อสินค้าได้สูงสุด 500,000 บาท / วัน ทุกร้านที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั่วโลก

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

  • เติมเงินมือถือได้ทุกระบบ ไม่จำกัดยอด ไม่มีค่าธรรมเนียม

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเดบิต K MY

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเดบิต K MY

ค่าธรรมเนียมรายปี: 300 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 150 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม รายการละ 100บาท/ครั้งและค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิน ร้อยละ 2.5ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เรียกเก็บ โดยธนาคารเจ้า ของเครื่องเอทีเอ็ม

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิต K MY

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิต K MY

อายุ: ตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิต K MY

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิต K MY

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)