สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิต K MAX+

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิต K MAX+

ข้อดีที่ 1: บริการประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด200,000บาท และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมเงินชดเชย300/วัน

ข้อดีที่ 2: สามารถกดเงินสดได้ทั่วโลกสูงสุด200,000บาท/วัน ที่ตู้เอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ Visa

ข้อดีที่ 3: สามารถรูดซื้อสินค้าได้สูงสุด 500,000 บาท/วัน ทุกร้านที่มีสัญลักษณ์ Visa ทั่วโลก

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิต K MAX+

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิต K MAX+

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิต K MAX+

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิต K MAX+

Shopping

  • รูดซื้อสินค้าสูงสุด 500,000 บาท / วัน ทุกร้านที่มีสัญลักษณ์ VISAทั่วโลก

ร้านอาหาร

  • สิทธิประโยชน์จากร้านอาหาร โรงแรม และร้านค้าชั้นนำทั่วโลก

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

  • เติมเงินมือถือได้ทุกระบบ ไม่จำกัดยอด ไม่มีค่าธรรมเนียม

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเดบิต K MAX+

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเดบิต K MAX+

ค่าธรรมเนียมรายปี: 700 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 150 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม รายการละ 100บาท/ครั้งและค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิน ร้อยละ2.5ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เรียกเก็บ โดยธนาคารเจ้า ของเครื่องเอทีเอ็ม

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิต K MAX+

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิต K MAX+

อายุ: ระหว่าง 12 ปีบริบูรณ์ - 70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิต K MAX+

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิต K MAX+

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)