สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

ข้อดีที่ 1: 25 บาท = 1 คะแนน เพื่อแลกสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (คะแนนไม่มีวันหมดอายุ)

ข้อดีที่ 2: ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

ข้อดีที่ 3: เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/วัน.

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Gold

คะแนนสะสม: ทุก 25 บาท = 1 คะแนน KTC FOREVER

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

 • รับสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: บัตรเสริมใบที่ 1,2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป 500 บาท/บัตร/ปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 20% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 20% ต่อปี (15%+5% ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน คำนวณจาก วันที่บันทึกหรือทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2% (จากยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต)

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป(สำหรับบัตรหลัก), อายุ 15-80 ปี (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต เคทีซี วีซา โกลด์

คนไทย:

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุด ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี

สำหรับชาวต่างชาติ:

 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุด ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี