สินเชื่อ คือ เป็นสินเชื่อที่ผู้ขอ จะสามารถได้รับเงินเป็นก้อนมาเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ และการขอสินเชื่อนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการติดต่อหรือขอกับทางสถาบันทางการหรือธนาคารต่างๆ ในแบบที่มีระบบระเบียบแบบแผน ตามประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับตัวคุณ ดังนั้นสินเชื่อจึงไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวเท่านั้นแต่มีหลายๆประเภทค่ะ สินเชื่อมี 5 ประเภทหลักนะคะ 1. การแบ่งประเภทสินเชื่อตามระยะเวลา สินเชื่อระยะสั้น / สินเชื่อระยะกลาง / สินเชื่อระยะยาว 2. การแบ่งประเภทของสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ สินเชื่อเพื่อการบริโภค / สินเชื่อเพื่อการลงทุน / สินเชื่อเพื่อการพานิชย์หรือสินเชื่อการค้า 3. การแบ่งประเภทสินเชื่อตามผู้ขอรับสินเชื่อ สินเชื่อสำหรับบุคคล / สินเชื่อสำหรับธุรกิจ / สินเชื่อสำหรับรัฐบาล 4. การแบ่งประเภทสินเชื่อตามผู้ให้สินเชื่อ บุคคลเป็นผู้ให้ / สถาบันการเงินเป็นผู้ให้ / หน่วยงานอื่นๆเป็นผู้ให้ 5. การแบ่งประเภทสินเชื่อตามหลักประกัน สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน / สินเชื่อที่มีหลักประกัน นี่ก็จะเป็นประเภทของสินเชื่อ หลักๆ แต่ก็จะมีรายละเอียดมากกว่านี้หรืออาจมีการแยกประเภทย่อยๆออกมาอีกมากมายค่ะ ตามแต่ละสถบันการเงินต่างๆจะกำหนด เรามาดูข้อมูลบางอย่างของสินเชื่อบางประเภทและเรื่องราวเกี่ยวกับสินเชื่อเพิ่มเติมกันค่ะ

สินเชื่อบ้าน

home loan

Stokkete/shutterstock.com

คงจะเป็นความฝันของใครหลายๆคน ที่จะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเอง ด้วยเหตุผลที่จะแตกต่างกันออกไป แต่การที่จะมีบ้านดีดีสักหลังนั้นในยุคสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร ทั้งการที่จะสร้างเอง หรือ ซื้อแบบสำเร็จรูปก็ตาม เนื่องจากราคาที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง อีกทั้งเฟอร์นิเจอร์ในการใช้งานและตกแต่งนั้นมีราคาที่สูงมากในทุกวันนี้ และรายได้ของเราทุกคนก็ยังถูกลงไปอีก แต่ก็ยังมีทางออกให้กับเราเสมอเมื่อมีระบบสินเชื่อบ้านและที่อยุ่อาศัย ที่ช่วยสานฝันให้หลายคนได้เป็นจริง สินเชื่อบ้านช่วยได้ เพราะมันคือเงินกู้ชนิดหนึ่งที่เราได้ทำการกู้ยืมมาจากธนาคารใดธนาคารหนึ่งในระยะเวลยาว เพื่อนำมาสร้างหรือซื้อบ้านที่เราต้องการ และหมายรวมถึงคอนโด อากคารพานิชย์ ทาวโฮม ทาวเฮ้าส์ด้วย โดยผู้กู้จะต้องนำที่อยู่อาศัยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ค้ำประกันการจำนอง หรือหากคุณมีสินเชื่อบ้านอยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนสถาบันการเงินใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่า คุณก็สามารถทำการไถ่ถอนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่และมาเข้ากับธนาคารใหม่ได้ เราเรียกวิธีการนี้ว่า รีไฟแนนซ์บ้าน สิ่งสำคัญที่เราใส่ใจมากๆ คือ ทำความเข้าใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยให้ดีเสียก่อน เป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อนพอสมควรกับการคิดคำนวณตัวเลขเหล่านี้ แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของประเภทอัตราดอกเบี้ย

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี

overdraft loan

KenDrysdale/shutterstock.com

เงินกู้เบิกเกินบัญชี เป็นการให้สินชื่อหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการสำหรับชำระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างสะดวก โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจะสามารถเบิกเงินได้เกินกว่ายอดเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีตามวงเงินที่ได้รับ

ประโยชน์ที่จะได้จากวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีนี้ คือ

 • เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้กิจการ
 • สนับสนุนสภาพคล่องได้ทันทีเมื่อต้องการ โดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
 • สามารถชำระเงินคืนได้ทันที เมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกิน ช่วบลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของกิจการ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

business loan

Baramyou0708/shutterstock.com

สินเชื่อเพื่อธุรกิจเป็นตัวช่วยที่ดีของเจ้าของธุรกิจ ชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าธุรกิจ ดังนั้นแน่นอนว่าผู้ที่ไม่ได้ทำธุรกิจก็ค่อยสนในเท่าไหร่นัก แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจอาจจะเรียกกันอีกอย่างนึงว่า สินเชื่อ SME เจ้าของธุรกิจที่ต้องการจะขยายและเริ่มธุรกิจก็จะใช้บริการสินเชื่อประเภทนี้ที่จะช่วยให้ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น นี่คือ 6 ข้อที่จะช่วยให้การขอสินเชื่อของคุณง่ายขึ้น

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจนั้นมีเงื่อนไขอย่างไร ทั้งด้านวงเงิน ระยะเวลาในการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ซึ่งสินเชื่อแต่ละประเภท แต่ละผู้ให้สินเชื่อจะมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
 • เอกสารสำหรับขอสินเชื่อต้องครบถ้วนและมีการเดินบัญชีที่สม่ำเสมอ
 • เครดิตสกอร์เริ่มถูกนำมาใช้ในการคำนวณสินเชื่อ ยิ่งเกรดดียิ่งได้ดอกเบี้ย
 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีทั้งแบบสินทรัพย์และเครดิตสกอร์
 • ค่าธรรมเนียมของผู้ที่ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจมักมองข้ามเช่น ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า

ในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั้นถือว่าเป็นการก่อหนี้ประเภทหนี้ดี หมายถึงหนี้ที่ก่อให้เกิดโอกาสและความมั่นคงต่อชีวิต และมีผลทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น แต่หนี้ก็คือหนี้นะคะทุกคน เป็นสิ่งที่ต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งก็จะมีระยะเวลาในการชำระหนี้ ระยะเวลาในการชำระหนี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเช่นกัน เพราะระยะเวลามีผลต่อจำนวนเงินที่คุณต้องชำระคืนต่อเดือน คุณควรคำนวณค่าใช้จ่ายและรายรับต่อเดือนอย่างรอบคอบและวางแผนว่าคุณมีกำลังผ่อนชำระต่อเดือนมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้สิ่งสำคัญในการเจรจาระยะเวลาผ่อนชำระกับสถาบันทางการเงิน คือ เงื่อนไขในการปิดหนี้ก่อนกำหนดในสัญญา บ่อยครั้งที่เจ้าของกิจการได้เงินก้อใหญ่มาจำนวนหนึ่งและพร้อมที่จะปิดหนี้เต็มจำนวนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท แต่หลายสถาบันทางการเงินมองว่าตนเองคือผู้เสียผลประโยชน์จากการได้ต่าดอกเบี้ยตรงนี้ จึงได้ตั้งเงื่อนไขว่าผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถปิดหนี้ก่อนได้ หรือสามารถทำได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นต้น ทำให้เจ้าของกิจการต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะครบตามเงื่อนไข

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกบัตร ซึ่งได้แก่ธนาคารพานิชย์ และ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ออกให้แก่ลูกค้า ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรจะได้รับนั้นก็มีหลายประการ เช่น

 • ใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการโดยยังไม่ต้องจ่ายเงินในทันที ณ ร้านค้าที่รับบัตร รวมถึงร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะสังเกตได้จากโลโก้ของเครือข่ายผู้ให้บริการบนบัตรและที่ร้านค้า

 • เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM มาใช้ล่วงหน้าได้

 • รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามรายการส่งเสริมการขาย เช่น คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล ส่วนลดจากร้านค้า การผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ย 0% เงินคืนจากการใช้จ่าย ที่จอดรถ ห้องรับรองตามสถานที่ต่างๆ ความคุ้มครองเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

แต่ผู้ถือบัตรก็ต้องใช้อย่างมีวินัยและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการก่อหนี้โดยไม่จำเป็น เกิดภาระดอกเบี้ยและค่าบริการ หรือมีหนี้สินล้นตัวได้ ถูกฟ้องร้อง ประวัติสินเชื่อเสียจนเป็นเหตุให้ขอสินเชื่ออื่นที่สำคัญกว่าไม่ได้

บัตรกดเงินสด

cash card

pspn/shutterstock.com

บัตรกดเงินสด คือ หนึ่ฝนรูปแบบของสินเชื่อทางการเงินที่ให้แก่บุคคลธรรมดาโดยความนิยมในการใช้งานของบัตรกดเงินดนั้นมีอย฿สองรูปแบบ คือ หนึ่ง ใช้กดเงินสด และ สอง ใช้ในการซื้อสินค้าเงินผ่อน ซึ่งทั่วไปแล้ว หากไม่มีการใช้บัตรก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสถานภาพของบัตร วันนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่าบัตรกดเงินสดมีประโชน์อะไรบ้าง เริ่มจากการใช้บัตรกดเงินสด ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดได้ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยไม่ต้องมีเงินในบัญชี หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกัน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของบัตรกดเงินสดแต่เนื่องจากที่ไม่ต้องการหลักประกันนี่เอง ทำให้สินเชื่อประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 20% ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกบี้ยของสินเชื่อประเภทอื่นๆ ดังนั้น เราจึงควรตรวจสอบถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น และต้องมั่นใจว่าจะสามารถผ่อนเงินได้ครบจำนวนเท่านั้นจึงจะตัดสินใจกดเงินสดนะคะ เนื่องจากบัตรกดเงินสดสามารถเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มอำนาจในการใช้จ่าย ดังนั้น ผู้ถือบัตรจึงต้องควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้อำนาจนั้นกลับมาทำร้ายตัวเองได้ในภายหลัง อย่าลืมข้อนี้กันนะคะ

สินเชื่อส่วนบุคคล

personal loan

aodaodaodaod/shutterstock.com

สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่ผู้ขอจะสามารถได้รับเงินเป็นก้อนมาเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ตามความเหมาะสมของผู้ขอ โดยจำนวนเงินที่ขอสินเชื่อนั้นจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน ข้อดีของการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ก็คือ ผู้ขอสินเชื่อไม่จำเป็นต้องมีบุคคลเข้ามาค้ำประกันหรือนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันอีกด้วย ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่สามารถกำหนดระยะเวลากู้ได้แน่นอน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ และการชำระเงินรายเดือนที่เท่าๆกัน ซึ่งการกู้นี้อาจจะได้เป็นเงินสดหรือไม่ใช่ก็ได้ หรืออาจจะเป็นสิ่งของที่มีความจำเป็นต้องใช้โดยตรง ฮย่างการซื้อสินค้าด้วยบัตรผ่อนสินค้าที่มีอัตราดอกเบี้นสูง

เงินที่ได้จากการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล นั้นถือได้ว่าเป็นการขอสินเชื่อแบบเงินก้อน และเป็นเงินที่ผู้ขอสามารถนำไปลงทุนทำธุรกิจ นำไปใช้จ่ายในการเที่ยว หรือว่าจะเอาไปเป็นค่าเทอมลูก หรือนำไปชำระหนี้ก็ได้ หากคุณจะทำการชำระเฃินสินเชื่อส่วนบุคคลคืนกับทางสถาบันการเงินที่คุณได้ทำการขอสินเชื่อส่วนบุคคลมานั้น คุณเองก็สามารถที่จะชำระคืนได้เป็นงวดๆ ทั้งเงินต้นและก็ส่วนของดอกเบี้ย ที่เป็นไปตามระยะเวลาจากที่ผู้ขอสินเชื่อบุคคลนั้นต้องการได้อีกด้วย

การเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

การที่เป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ก็คือ การไปขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน โดยมีระยะเวลาในการกำหนดการจ่ายคืนด้วยการชำระเป็นงวด จะว่าไปก็เหมือนกับการที่เราไปกู้เงินแบงค์ แล้วเราก็เป็นหนี้นั่นแหละ ที่จริงก็ไม่ดี เพราะเหมือนธนาคารเองก็เป็นการ่งเสริมให้เป็นหนี้ แต่ด้วยความจำเป็นก็จำเป็นต้องทำไป แต่การเป็นหนี้ของสินเชื่อส่วนบุคคล ต่างก็เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องการหลักทรัพย์ค้ำประกัน และทางธนาคารเองก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นหนี้เสีย เพราะมีลูกหนี้หลายคนที่ไม่ยอมชำระเงินตามกำหนด เหตุนี้จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคล จึงมีอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้นเงินกู้ซื้อบ้านที่มีบ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นเอง

สินเชื่อ PeerPower

สินเชื่อ PeerPower

สินเชื่อ PeerPower คือ ผู้ให้บริการตลาดสินเชื่อออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย พันธกิจขอเราคือการลดช่องว่างทางการเงิน ผู้ขอสินเชื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่จูงใจ

PeerPower ต่างจากธนาคารอย่างไร

เราทราบดีว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับธุรกิจ SME บริการของเราแตกต่างจากสถาบันการเงินดั้งเดิมดังนี้

 • สะดวกกว่า: ไม่ต้องเดินทางไปสาขา การสมัครทำผ่านช่องทางออนไลน์
 • รวดเร็วกว่า: สมัครง่ายภายในไม่กี่ขั้นตอน ทราบผลอนุมัติภายใน 3 วันทำการ
 • ยืดหยุ่นกว่า: ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และสามารถชำระเงินคืนก่อนกำหนดในสัญญาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยผันแปรและอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่างกันอย่างไร

PeerPower ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงการผ่อนชำระ และจำนวนเงินผ่อนชำระมีจำนวนเท่ากันทุกเดือน ในขณะที่อัตราดอกเบี้นผันแปรจะมีดอกเบี้ยที่ขึ้นลง ขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

PeerPower ดำเนินกิจการภายใต้ใบอนุญาติใด

PeerPower ให้บริการภายใต้กฏหมายอย่างถูกต้องตามประกาศกระทรวงการคลัง ปว.58 และกำลังหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทบและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการขอใบอนุญาติ P2P Lending เพื่อเปิดให้บริการสำหรับผู้กู้และนักลงทุนรายย่อยภายในปีนี้