สินเชื่อส่วนบุคคลของ CIMB

สินเชื่อส่วนบุคคลของ CIMB

สินเชื่อส่วนบุคคลของ CIMB สำหรับพนักงานประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงสองหมื่นบาทต่อเดือนก็สามารถสมัครได้ ตอบโจทย์เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้เงิน

สินเชื่อส่วนบุคคลของ CIMB เป็นยังไง?

สินเชื่อส่วนบุคคลของ CIMB เป็นสินเชื่อที่ให้สัญญาระยะยาวกับผู้กู้ สามารถทำสัญญาได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก มีประเภทวงเงินหลากหลาย ทั้งวงเงินกู้ วงเงินเบิกเกินบัญชี ซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินค้ำประกัน และการรับรองตั๋วแลกเงิน มีความหลากหลายให้ผู้กู้ได้เลือกใช้บริการ

ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลของ CIMB

ข้อดีสินเชื่อส่วนบุคคลของ CIMB

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช

 • ผ่อนยาว อายุสัญญาตั้งแต่ 12-60 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้สำหรับพนักงานประจำ
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อและค่าอากรแสตมป์
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ชำระคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินเรียกเก็บ ไม่มียอดเบิกใช้ ไม่คิดดอกเบี้ย

สินเชื่อบุคคลแคชลิ้งค์

 • สำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝาก รับวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน
 • รองรับทุกแผนในอนาคตของคุณ ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ประเภทวงเงินหลากหลาย ทั้งวงเงินกู้ วงเงินเบิกเกินบัญชี ซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินค้ำประกัน และการรับรองตั๋วแลกเงิน

เงื่อนไขสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลของ CIMB

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช

 • พนักงานประจำ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ อายุ 21 - 59 ปี
 • รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

 • พนักงานประจำ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ อายุ 21- 60 ปี
 • รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

สินเชื่อบุคคลแคชลิ้งค์

 • อายุขั้นต่ำ 20 ปีบริบูรณ์
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ CIMB

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ CIMB

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ CIMB มีการออกแบบผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบหลากหลาย เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป บัญชีที่สามารถฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทุกสาขา ทุกวัน และบัญชีเงินฝากที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ ทั้งบุคคลธรรมดาอายุ 15-65 ปี คณะบุคคล/วัด/โบสถ์ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

ประเภทของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ CIMB

ข้อดีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ CIMB

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบีไทย

 • ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี
 • สมัครบัตรเดบิต ชิลดี ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • ไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำ

บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

 • สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีคู่ฝากในการฝาก-ถอน
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ
 • ใช้ร่วมกับบัตรเดบิตเพื่อฝาก ถอน และโอนเงินได้

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

 • เปิดบัญชี 0 บาท ไม่จำเป็นต้องฝากเงินในการเปิดบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
 • มีสมุดคู่ฝากเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมฝาก ถอนหรือโอน
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อใช้บริการอื่นๆ เช่น เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ย เป็นบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
 • จ่ายดอกเบี้ย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

บัญชีเงินฝากสปีด เซฟวิ่งส์

 • ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • ฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทุกสาขา ทุกวัน

บัญชีเงินฝากเอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์

 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีทั่วไป
 • ฝาก-ถอนไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เงื่อนไขสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ CIMB

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เปิดบัญชีได้ 1 คน/ 1 บัญชี
 • ไม่ต้องใช้เอกสารการเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

 • สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

บัญชีเงินฝากสปีด เซฟวิ่งส์

 • คณะบุคคล / วัด / โบสถ์
 • 1 คน/ 1 บัญชี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

บัญชีเงินฝากเอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์

 • บุคคลธรรมดาอายุ 15-65 ปี (อายุมากกว่า 65 ปีไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน

เปรียบเทียบเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากประจำของ CIMB

บัญชีเงินฝากประจำของ CIMB

บัญชีเงินฝากประจำของ CIMB มีทั้งเงินฝากประจำสำหรับผู้สูงอายุ ที่ปลอดภาษี ให้ดอกเบี้ยสูง และเลือกรับ ดอกเบี้ยรายเดือนได้ ช่วยให้เจ้าของบัญชีหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย มีบัญชีที่เพิ่มค่าเงินออมเพื่ออนาคตระยะยาวด้วยเงินฝากประจำปลอดภาษีดอกเบี้ยสูง เพิ่มความสบายใจสองต่อให้กับเจ้าขอบัญชีด้วยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล..ฟรี! ตลอดระยะเวลาฝาก

ประเภทบัญชีเงินฝากประจำของ CIMB

 • เงินฝากประจำ
 • เงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • เงินฝากประจำซีเนียร์
 • เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ

ข้อดีบัญชีเงินฝากประจำของ CIMB

เงินฝากประจำ

 • เลือกระยะเวลาฝากได้ตามความคล่องตัวในการใช้เงิน โดยสามารถเลือกระยะเวลาฝาก ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงและคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก
 • เลือกรับดอกเบี้ยรายงวดได้

เงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

 • สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีคู่ฝากในการฝาก-ถอน
 • เลือกระยะเวลาฝากได้
 • กรณีมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยแบบรายงวดได้
 • ธนาคารจัดส่ง Statement ให้กับลูกค้าทุกเดือนผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้กับธนาคาร

เงินฝากประจำซีเนียร์

 • เงินออมงอกเงยในวัยเกษียณ
 • รับดอกเบี้ยสูงและคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
 • ปลอดภาษี ธนาคารจะไม่หักภาษีจากดอกเบี้ย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากประจำในปีภาษี ไม่เกิน 30,000 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน

เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
 • ปลอดภาษี รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีรายได้จากดอกเบี้ย
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรีตลอดระยะเวลาฝาก

เงื่อนไขสมัครบัญชีเงินฝากประจำของ CIMB

เงินฝากประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กำหนดเงินฝากประจำให้เป็นไปในแบบของคุณ

เงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง Statement ให้กับลูกค้าทุกเดือนผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้กับธนาคาร

เงินฝากประจำซีเนียร์

 • ระยะเวลาฝากเงิน 12 เดือน
 • เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • กรณีชาวต่างชาติ จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนในทะเบียนบ้าน
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ย

เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ

 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์
 • ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • เปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 บาท เช่น 1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท และยอดเงินฝากรายเดือนต้องเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชี

เปรียบเทียบบัญชีเงินฝากประจำ

ประกันภัยของ CIMB

ประกันภัยของ CIMB

อะไรคือประกันภัยของCIMB?

ประกันภัยของ CIMB มีประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ในส่วนของประกันชีวิตมีทั้งประกันชีวิต ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และประกันชีวิตควบการลงทุน อยากได้ความคุ้มครองแบบไหนสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ในส่วนของประกันวินาศภัย มีประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ และประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน ประกัน ช่วยให้คุณอุ่นใจ คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

ประเภทประกันภัยของ CIMB มีอะไรบ้าง?

ประกันชีวิต

 • ซีไอเอ็มบี ไทย ไฮ เน็ท เวิร์ท 99/10
 • ซีไอเอ็มบี ไทย อีซี่ ไลฟ์ โพรเทคชั่น 20/8
 • ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลท์ พลัส
 • ซีไอเอ็มบี ไทย มรดกคุ้มทุน 90/7
 • ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท ไลฟ์ 16/7
 • ซีไอเอ็มบี ไทย การันตี รีเทิร์น 12/6
 • ซีไอเอ็มบี ไทย แฮปปี้ เซฟวิ่งส์ 15/5

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 • ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น (ทุนคงที่) พลัส
 • ซีไอเอ็มบี ไทย โอดี โพรเทคชั่น พลัส
 • ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น
 • ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น พลัส
 • ซีไอเอ็มบี ไทย แคช โพรเทคชั่น พลัส
 • ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น (ทุนคงที่)
 • ซีไอเอ็มบี ไทย แคช โพรเทคชั่น
 • ซีไอเอ็มบี ไทย โอดี โพรเทคชั่น

ประกันชีวิตควบการลงทุน

 • ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ชำระเบี้ยครั้งเดียว 10/1
 • ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90
 • ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1
 • ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99

ประกันวินาศภัย

 • ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ กระบะ เต็มเต็ม
 • ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ 2+ 3+
 • ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ ชั้น 1 (เบี้ยเหมา)
 • ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ ชั้น 1
 • ประกันมะเร็ง ซีไอเอ็มบี ไทย แคนเซอร์ แคร์
 • ประกันอุบัติเหตุ ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ แคร์ พลัส
 • ประกันสุขภาพ ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลธ์ แคร์
 • ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน ซีไอเอ็มบี ไทย โฮมแคร์

ข้อดีประกันภัยของ CIMB

ประกันชีวิต

 • รับเงินผลประโยชน์คืน
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ฟรี ความคุ้มครองผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย
 • สามารถถอนเงินได้
 • ให้ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 • หากเสียชีวิตจากทุกกรณี (เจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ) จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดอายุเงินกู้หรือตลอดระยะเวลาทำประกัน
 • กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ จ่าย 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (จำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ) ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบการลงทุน

 • สามารถถอนเงินบางส่วนได้โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์
 • รับโบนัสพิเศษ 0.25%-2% ได้

ประกันวินาศภัย

 • พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • เคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณี
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ ที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก
 • คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง
 • คุ้มครองการถูกโจรกรรมของมีค่าสูญหาย หรือ เสียหาย

เงื่อนไขสมัครประกันภัยของ CIMB

ซีไอเอ็มบี ไทย ไฮ เน็ท เวิร์ท 99/10

 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 16 – 50 ปี (กรณีลูกค้าไม่มีประวัติสุขภาพ) จำนวนเอาประกันภัย 10-50 ล้านบาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ซีไอเอ็มบี ไทย อีซี่ ไลฟ์ โพรเทคชั่น 20/8

 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 65 ปี
 • ตอบคำถามสุขภาพและตรวจสุขภาพ

ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลท์ พลัส

 • อายุระหว่าง 16 – 60 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

ซีไอเอ็มบี ไทย มรดกคุ้มทุน 90/7

 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 65 ปี
 • ตอบคำถามสุขภาพและตรวจสุขภาพ

ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท ไลฟ์ 16/7

 • ผู้ขอเอาประกันภัย ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : ไม่จำกัด
 • ตอบคำถามสุขภาพและตรวจสุขภาพ

ซีไอเอ็มบี ไทย การันตี รีเทิร์น 12/6

 • ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 เดือน – 70 ปี : 30 ล้านบาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 71 – 75 ปี : 15 ล้านบาท

ซีไอเอ็มบี ไทย แฮปปี้ เซฟวิ่งส์ 15/5

 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • พิจารณารับประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยสูงสุด : ไม่เกิน 30 ล้านบาท

ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น (ทุนคงที่) พลัส

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 62 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ทุนประกันสูงสุด: เท่ากับวงเงินกู้หรือไม่เกิน 50,000,000 บาท

** ซีไอเอ็มบี ไทย โอดี โพรเทคชั่น พลัส**

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 25 – 60 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด เท่ากับวงเงินสินเชื่อ หรือไม่เกิน 20 ล้านบาท

** ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น**

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 62 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด เท่ากับวงเงินสินเชื่อ หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท

ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น พลัส

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 62 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด เท่ากับวงเงินสินเชื่อ หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท

ซีไอเอ็มบี ไทย แคช โพรเทคชั่น พลัส

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคลของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 21 – 59 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด เท่ากับวงเงินสินเชื่อ หรือไม่เกิน 2 ล้านบาท

ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น (ทุนคงที่)

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 62 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด เท่ากับวงเงินสินเชื่อ หรือไม่เกิน 50,000,000 บาท

ซีไอเอ็มบี ไทย แคช โพรเทคชั่น

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคลของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 21 – 59 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด เท่ากับวงเงินสินเชื่อ หรือไม่เกิน 2,000,000 บาท

ซีไอเอ็มบี ไทย โอดี โพรเทคชั่น

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 25 – 60 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด เท่ากับวงเงินสินเชื่อ หรือไม่เกิน 20 ล้านบาท

ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ชำระเบี้ยครั้งเดียว 10/1

 • พิจารณารับประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน -75 ปี

ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • การแถลงสุขภาพตามจริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ การพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การแถลงสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย ต้องตอบคำถามเป็นจริงทุกข้อ การแถลงเท็จหรือปกปิดข้อความจริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกัน และปฏิเสธสินไหมได้

ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • การแถลงสุขภาพตามจริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ การพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การแถลงสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย ต้องตอบคำถามเป็นจริงทุกข้อ การแถลงเท็จหรือปกปิดข้อความจริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกัน และปฏิเสธสินไหมได้

ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ กระบะ เต็มเต็ม

 • รับประกันรถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน อายุรถยนต์ 2-15 ปี
 • รถที่มีการติดตั้งโครงเหล็กไม่เกิน 2 เมตรจากพื้นกระบะ หรือโครงหลังคา ตู้บรรทุก ตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็น (ไม่คุ้มครองเครื่องทำความเย็น) ไม่เกิน 2.3 เมตรจากพื้นกระบะ รถที่มีการเสริมแหนบ เพลา ล้อกระทะ
 • รับประกันภัยรถใช้ส่วนบุคคลหรือรถใช้เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 • ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัยทุกครั้ง เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ 2+ 3+

 • รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน และรถกระบะไม่เกิน 4 ตัน
 • อายุรถยนต์ไม่เกิน 2 - 20 ปี
 • รับประกันภัยรถใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ ใช้เพื่อการพาณิชย์ รับจ้างหรือให้เช่า
 • ซ่อมอู่ประกันภัยในเครือบริษัทฯ

ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ ชั้น 1 (เบี้ยเหมา)

 • รับประกันรถประเภท รถเก๋ง SUV (รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง) อายุรถ 2-15 ปี รถกระบะ ไม่เกิน 4 ตัน อายุรถ 2-15 ปี
 • ทุนประกันภัย กำหนดไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาซื้อ-ขายในตลาดปัจจุบัน
 • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่าย รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการขอตรวจสภาพรถยนต์

ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ ชั้น 1

 • รับประกันรถประเภท รถเก๋ง นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง อายุรถ 2-10 ปี รถกระบะ ไม่เกิน 4 ตัน อายุรถ 2-10 ปี และรถตู้ นั่งไม่เกิน 12 ที่นั่ง อายุรถ 2-10 ปี
 • ทุนประกันภัย กำหนดไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาซื้อ-ขายในตลาดปัจจุบัน
 • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่าย รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการขอตรวจสภาพรถยนต์

ประกันมะเร็ง ซีไอเอ็มบี ไทย แคนเซอร์ แคร์

 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 1 ปี - 60 ปี ต่ออายุจนถึง 99 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพอย่างง่าย
 • ไม่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานที่ทำงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ โรงงานผลิตถ่านไฟฉาย เหมืองนิกเกิล โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงงานที่ใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต โรงงานปิโตรเลียม งานที่เกี่ยวกับฝุ่นละอองจากถ่านหินและนํ้ามัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)

ประกันอุบัติเหตุ ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ แคร์ พลัส

 • อายุตั้งแต่ 16 ปี - 60 ปี ต่ออายุจนถึง 70 ปี
 • ไม่ประกอบอาชีพคนงานก่อสร้าง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง พนักงานรับ/ส่งเอกสาร ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง ทหาร ตํารวจ ทนายความ หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดพิการ ไม่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัยและไม่เป็นโรคประจำตัวขณะทำสัญญา เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

ประกันสุขภาพ ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลธ์ แคร์

 • อายุตั้งแต่ 18 ปี – 65 ปี ต่ออายุจนถึง 70 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพอย่างง่าย
 • ผู้ที่มีประวัติสุขภาพดีมาก่อนทำประกันภัยและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรังใดๆ หรืออาการที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองที่ยังไม่ได้รับการรักษา ณ วันที่เอาประกันภัย
 • ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน

ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน ซีไอเอ็มบี ไทย โฮมแคร์

 • รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตล้วน หรือลักษณะตึก
 • รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างอายุไม่เกิน 20 ปี
 • รับประกันภัยสำหรับที่พักอาศัยเท่านั้น
 • ซื้อได้ 1 แผน ต่อสิ่งปลูกสร้าง
 • เอกสารในการสมัคร กรอกใบคำขอเอาประกันภัย และแนบสำเนาบัตรประชาชน

เบี้ยประกันภัย CIMB

ประกันชีวิต

 • ชำระเป็นรายปี / รายเดือน
 • ชำระค่าเบี้ยล่วงหน้า 2 เดือน
 • ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 • สามารถชำระเบี้ยแบบเงินสดและแบบเงินกู้
 • จำนวนที่ชำระขึ้นอยู่กับทุนประกัน ระยะเวลาเอาประกัน เพศ และอายุผู้เอาประกัน

ประกันชีวิตควบการลงทุน

 • สามารถชำระเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน รายเดือน (ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน) หรือ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • ชำระด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือเจซีบี ทุกธนาคาร) และหักผ่านบัญชีธนาคาร
 • เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวเริ่มต้น 18,000 - 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ ครั้งละ 10,000-12,000 บาท ไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปี ต่อกรมธรรม์

ประกันวินาศภัย

 • การชำระเบี้ยสำหรับการสมัครทำประกันภัยใหม่ ชำระโดยเงินสด เช็ค หักผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต
 • การชำระเบี้ยสำหรับปีต่ออายุ ชำระโดยเงินสด เช็ค หักผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต

กรมธรรม์ประกันภัยของ CIMB

ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยแต่ละประเภทของ CIMB ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย เนื่องจาก ประกันภัยบางประเภทหากลูกค้าซื้อประกันแล้ว แต่ผิดคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่รับชำระไว้เต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย