สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

ข้อดี 1: เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000บาท

ข้อดี 2: จ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้ง

ข้อดี 3: ฝาก ถอน โอน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.375% สำหรับนิติบุคคลทั่วไป, ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 500 บาท (รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 0.4% สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 500 บาท (รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 1,000 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • มีบริการ

บัตรเดบิต:

  • มีบริการ

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

อายุ: ตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)