เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

Last updated: 

บัญชีออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝาก ถอน โอนได้ทุกสาขา จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2ครั้ง ไม่หักภาษีหากดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี เปิดร่วมกับบัตรเดบิตสะดวกยิ่งขึ้น

Company Ranking

11 120
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Convenience
4.0
Customer Service
4.0
Fees and Charges
3.0
Interest Rate
3.0

ธนาคารซีไอเอ็มบี

กลุ่มซีไอเอ็มบี ดำเนินธุรกิจในฐานะของธนาคารผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร (Universal Bank) โดยเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อจัดอันดับตามขนาดสินทรัพย์ และมีเงินทุนหมุนเวียนในตลาดประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน กลุ่มซีไอเอ็มบี มีฐานการตลาดหลักด้านการเงินธนาคารแบบครบวงจร ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายใน 9 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนศูนย์ให้บริการทางการเงินทั่วโลก รวมถึงในประเทศต่างๆ ที่ลูกค้ามีธุรกิจและการลงทุนอยู่ ทั้งนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบี ดำเนินธุรกิจผ่าน 3 หน่วยงานหลัก ดังนี้ CIMB Bank, CIMB Investment Bank และ CIMB Islamic โดย CIMB Bank เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม ขณะที่ CIMB Islamic ดำเนินธุรกิจด้านการเงินและการธนาคารอิสลามในระดับโลก ซึ่งทั้ง CIMB Bank และ CIMB Islamic ให้บริการธุรกิจรายย่อย (Retail Banking) บนระบบธนาคาร 2 ระบบควบคู่กัน โดยมีลูกค้ารายย่อยมากกว่า 4.7 ล้านคนใน 367 สาขาทั่วประเทศมาเลเซีย

Forums mentioning เงินฝากออมทรัพย์ CIMB

จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยเป็นบัญชีขององค์กรการกุศลดอกเบี้ยได้ปีละเท่าไหร่คะ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

อยากจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยเป็นกองทุนหมู่บ้าน ได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่ครับ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

เป็นครูอยากจะไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่คะ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

เห็นบอกว่า ถ้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยมีโอกาสได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเปิดบัญชีในนามของบริษัทจะได้รับการยกเว้นภาษีด้วยไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร CIMB จ่ายดอกเบี้ยยังไงคะ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB ใช้สะดวกดีไหมคะ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

อยากจะไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB ใช้เอกสารอะไรและขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ถ้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยในนามของบริษัทจะได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่ครับ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่คะ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ถ้าเราใช้งานบัญชีอยู่ตลอดแต่เงินในบัญชีมีไม่ถึง 2,000 บาทต้องจ่ายค่ารักษาบัญชีไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ไม่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ในบัญชีถ้าเรายังใช้งานบัญชีอยู่ธนาคารก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้เราใช่ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ทำไมเราจะต้องเสียค่ารักษาบัญชีด้วย?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

มีค่ารักษาบัญชีของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

อยากรู้ว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ใช้เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจ่ายค่าสาธารณูปโภคบริโภคได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัตรเดบิตที่เปิดกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยใช้สมัครบัตรเดบิตได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ถ้าจะปรับข้อมูลและต่อสมุดคู่ฝากของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ไปทำได้ที่สาขาไหนของธนาคารบ้างคะ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

สมุดคู่ฝากที่มาพร้อมกับตอนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยเอาไว้ทำอะไร?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยได้กำหนดไหมว่า เราจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ครั้งละเท่าไหร่?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไปเปิดกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จะโอนได้เฉพาะจากสาขาที่เราเปิดบัญชีเท่านั้นไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

จะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยไปบัญชีอื่นโอนที่สาขาของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยได้จำกัดจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถฝากเข้าได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ถ้าจะไปฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยที่สาขา มีจำกัดจำนวนครั้งในการฝากไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ถ้าจะไปฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจะฝากได้ที่สาขาไหนบ้างคะ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

จะไปถอนเงินที่จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซีไอเอ็มบีไทย ได้เฉพาะสาขาที่เราไปเปิดบัญชีไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยกำหนดวงเงินที่สามารถถอนไดในแต่ละครั้งของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มีจำกัดจำนวนครั้งไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

เสียภาษีรายปี 15 เปอร์เซ็นต์นี้ นับดอกเบี้ยเฉพาะบัญชีเดียวไหม? หรือว่านับทุกบัญชีของเรา?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร CIMB ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้เราเมื่อไหร่คะ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซีไอเอ็มบีไทยเปิดบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่คะ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซีไอเอ็มบีไทย ต้องใช้เอกสารอะไรไปสมัครครับ?

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB เปิดบัญชีผ่านแอปได้ไหม

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีออมทรัพย์ CIMB ฝากยังไงถึงจะได้ดอกเบี้ย 2%

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ผมมีบัญชีออมทรัพย์และอยากเปิดเพิ่มสมัครในเน็ตได้ไหม

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB ผู้ที่เปิดบัญชีต้องอายุเท่าไหร่

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีออมทรัพย์ CIMB ถ้ามีเงินฝากไม่มากได้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB มีจุดเด่นอะไร

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีออมทรัพย์ CIMB ถ้าฝากเงินเกิน 50000 จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีออมทรัพย์นี้สามารถเป็นบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภคได้ไหม

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีออมทรัพย์นี้ไม่มีสมุดคู่ฝากหรือครับ

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB ถ้าฝากเกินเกิน 100000 บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB ถ้ามีเงินมากขึ้นเปิดบัญชีเพิ่มได้ไหม

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB / ธนาคารซีไอเอ็มบี

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดย ธนาคารซีไอเอ็มบี

บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

สินเชื่อ

บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

CIMB Thai เอ็กซ์ตราแคชเป็นบัตรสินเชื่อบุคคลที่คนไทย อายุ 21-60 ปีสมัครได้ ไม่ต้องมีบุคคล ฟรีค่าธรรมเนียม เบิกเงินสดจาก ATM Pool ทุกที่เลย รับเงินสดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

0 reviews
บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคารCIMB

ธนาคาร

บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคารCIMB

บัญชีเงินฝากประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบีญชีขั้นต่ำ ส่งเสตทเม้นทุกเดือนผ่านอีเมล ฝาก ถอน โอนได้ไม่มีขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวน จ่ายดอกเบี้ย2ครั้งต่อปี

1 reviews
บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

ธนาคาร

บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

บัญชีออมทรัพย์ที่มาคู่กับบัตร CIMB Thai Smart Point สำหรับใช้จ่ายที่ 7-11 และรับคะแนน2เท่า รับเงินคืน10บาทเมื่อเติมเงินเข้าบัตร 500 บาทขึ้นไป ทำธุรกรรมที่ตู้CIMBฟรี5ประเทศ

1 reviews
เงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์ CIMB

ธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์ CIMB

บัญชีออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา คณะบุคคล วัด หรือโบสถ์ บัญชีที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป รับดอกเบี้ยทันทีทุกเดือน ฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท

1 reviews
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคาร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สมัครและทำธุรกรรมผ่านแอพ CIMB THAI Digital Banking และที่ธนาคารCIMBทุกสาขา ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี รับสเตทเม้นทุกเดือน

1 reviews
เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

ธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

บัญชีออมทรัพย์พร้อมประกันอุบัติเหตุ คุ้มครอง10เท่าของวงเงินหรือสูงสุด1ล้านบาท และยังได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

1 reviews
CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

สินเชื่อ

CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

เพอร์ซันนัลแคชเป็น สินเชื่อบุคคลแหล่งเงินทุน เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในทุกๆโอกาส สำหรับพนักงานอายุ 21 - 60 ปีที่มีรายได้ประจำเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ผ่อนได้ถึง 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก

12 reviews
บัญชีออมทรัพย์ TISCO

ธนาคาร

บัญชีออมทรัพย์ TISCO

บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000บาท ฝาก โอน ถอน ผ่านธนาคารทิสโก้ทุกสาขา คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง

1 reviews