สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

ข้อดี 1: รับประกันอุบัติเหตุ10เท่าของเงินในบัญชีหรือสูงสุด 1 ล้านบาท

ข้อดี 2: รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ข้อดี 3: มียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า1หมื่นบาทในวันที่เกิดอุบัติเหตุ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.5% ยอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 0.75% ยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 1,000 บาท จำกัด 1 บัญชี/คน

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • มีบริการ

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

  • คุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ด้วยวงเงิน 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท กรณีประสบอุบัติเหตุจาการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท จำกัด 1 บัญชี/คน

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: 500 บาท หากปิดบัญชีก่อนครบ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

อายุ: อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ CIMB

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งรัฐบาลออกให้

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)