สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

ข้อดี 1: ใช้จ่ายซื้อของใน 7-11 ผ่านบัตร CIBM THAI Smart point ได้

ข้อดี 2: รับคะแนนสะสมเพิ่ม 2 เท่า

ข้อดี 3: ทำธุรกรรมผ่านตู้ CIMB ฟรี 5 ประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.4% ยอดเงินฝากทุกช่วงจำนวน (รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน)

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 1,000 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

ธนาคารออนไลน์:

  • มีบริการ

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

อายุ: 15 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งรัฐบาลออกให้

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)