สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

ข้อดี 1: ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีในการฝาก โอน ถอน

ข้อดี 2: ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ข้อดี 3: จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.4% ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน)

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: ไม่กำหนดจำนวนเงิน

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

ธนาคารออนไลน์:

  • มีบริการ

Mobile Banking:

  • มีบริการ

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

  • มีบริการ

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: ไม่กำหนดจำนวนเงิน

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

อายุ: 15 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝากของธนาคาร CIMB

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งรัฐบาลออกให้

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)