สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

ข้อดี 1: เปิดบัญชีขั้นต่ำ1,000บาท

ข้อดี 2: ฝาก ถอน เงินผ่านธนาคารทิสโก้ทุกสาขาหรือตัวแทนอื่นๆเช่นไปรษณีย์

ข้อดี 3: คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.25% รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 1,000 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • มีบริการ

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขต เฉพาะตู้ ATM ของธนาคาร Tisco เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: ยกเว้นค่าธรรมเนียมฝากเงินข้ามเขต ที่ธนาคาร Tisco เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: ถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคาร Tisco

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: 100 บาท หากปิดบัญชีภายใน 7 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)