สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ข้อดีที่ 1: ผ่อนยาวตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 60 เดือน

ข้อดีที่ 2: ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

ข้อดีที่ 3: อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ดอกเบี้ย: 9%-28%

วงเงินขั้นต่ำ: 20,000 บาท

วงเงินสูงสุด: สูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: ตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 60 เดือน

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 20-28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: กรณีที่ชำระเงินกู้ยืมทั้งจำนวนเสร็จสิ้นภายใน 1 ปีแรกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปิ ดบัญชีก่อนครบอายุสัญญา 1% ของวงเงินอนุมัติ ยกเว้นกรณีที่ท่านได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 20,000 – 99,999 บาทและระยะเวลาการผ่อนชำระ 37งวดขึ้นไป , กรณีที่ต้องการชำระเงินคืนเพื่อปิดบัญชีสินเชื่อหรือชำระเงินงวดสุดท้ายให้ติดต่อ CIMB Thai Care Center หรือสาขาธนาคารเพื่อสอบถามยอดเงินรวมที่ต้องชำระทั้งหมดก่อนการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: 0.5% ของวงเงินอนุมัติ

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

อายุ: 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี, อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนพร้อมสำเนาบัญชีเงินเดือน (Bank Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)