สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

ข้อดี 1: ทำรายการผ่านแอปได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อดี 2: ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ข้อดี 3: สมัครบัตรเดบิตฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.4% ยอดเงินฝากตั้งแต่ 0-5,000 บาท และมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป (รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน)

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 2% ยอดเงินฝากตั้งแต่ 5,001-50,000 บาท (รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน)

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 0 บาท จำกัด 1 บัญชี/คน

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารออนไลน์:

  • มีบริการ

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

  • มีบริการ (ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ)

สมัครออนไลน์:

  • มีบริการ

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 0 บาท จำกัด 1 บัญชี/คน

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

อายุ: 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชีและสัญชาติไทย

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งรัฐบาลออกให้

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)