สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

ข้อดีที่ 1: การอนุมัติใช้เวลาเพียงแค่ 3 วันทำการ

ข้อดีที่ 2: ผ่อนชำระคืนยาวถึง 60 เดือน หรือ 5 ปี

ข้อดีที่ 3: อัตราดอกเบี้ยแบ่งตามฐานเงินเดือนและวงเงินอนุมัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

ดอกเบี้ย: 19.99%-28%

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 60 เดือน หรือ 5 ปี

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 3 วัน

รับเงินภายใน: 3 วัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

อายุ: 20 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย) , 180,000 บาท (สำหรับคนต่างชาติ)

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
  • สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
  • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
  • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)