สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

ข้อดี 1: ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา

ข้อดี 2: รับดอกเบี้ยเงินคืนสูงสุด 1.55% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกสมุดเช็คเล่มแรก ส่วนลดค่าเช่าตู้นิรภัย และค่าโอนเงินไปต่างประเทศ

ข้อดี 3: ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกสมุดเช็คเล่มแรก ค่าธรรมเนียมการออกแคชเชียร์เช็ค ค่าธรรมเนียมกาารขอหนังสือรับรองทางการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 1%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 1.55% ยอดเงินตั้งแต่ 100,000,000 บาท (รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน)

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 1,000 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ไม่ต้องฝากทุกเดือน

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

  • สามารถบริหารการเงินของท่านผ่านทาง ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • สามารถบริหารการเงินของท่านผ่านทาง ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: -

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ข้ามเขตสำนักหักบัญชี 15 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: ฉบับละ 20 บาท (จำนวนเงินน้อยกว่า 500,000 บาท) ฉบับละ 100 บาท (จำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน/ 1 บัญชี

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

อายุ: อายุ15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)