สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

ข้อดี 1: ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา

ข้อดี 2: มี UOB Personal Internet Banking ดูแล 24 ชม.

ข้อดี 3: ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูประโภคได้

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.25%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 1,000 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ไม่ต้องฝากทุกเดือน

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

  • สามารถบริหารการเงินของท่านผ่านทาง ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • สามารถบริหารการเงินของท่านผ่านทางสมุดบัญชี

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม. ข้ามเขตสำนักหักบัญชี 15 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: การฝากเงินผ่านเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM กรณีการทำรายการข้ามจังหวัด มีค่าบริการ 20 บาท และค่าธรรมเนียม อัตราหมื่นละ 10 บาทส่วนที่เกินคิดตามส่วนโดยใช้หลักพัน เศษของพันไม่ต้องคิด (ค่าธรรมเนียมต่ำสุด 10 บาท)

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: ขั้นต่ำ 10 บาท เรียกเก็บเพิ่ม 10 บาท ต่อทุก 10,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: ฉบับละ 20 บาท (จำนวนเงินน้อยกว่า 500,000 บาท) ฉบับละ 100 บาท (จำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี.

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

อายุ: อายุ15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (กรณีอายุแรก-ถึง15 ปี จะต้องเปิดบัญชี "เพื่อ/โดย" เท่านั้น)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชียูโอบี ออมทรัพย์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)