สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

ข้อดีที่ 1: เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม สูงสุดต่อวัน 100,000 บาท

ข้อดีที่ 2: สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท

ข้อดีที่ 3: เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย MasterCard ได้ทั่วโลก

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

ประเภทบัตร: Standard

ระดับของบัตร: Master card

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

คะแนนสะสมของ ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

Shopping

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard หรือชำระผ่านร้านค้าออนไลน์ได้

ร้านอาหาร

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard

ซูเปอร์มาเก็ต

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

ค่าธรรมเนียมรายปี: 300 บาท / บัตร / ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

อายุ: 15 ปีขึ้นไป (มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารยูโอบี)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

เอกสารการสมัคร ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง