สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

ข้อดีที่ 1: ทุก 15 บาท รับ 1 คะแนน UOB Reward Plus

ข้อดีที่ 2: รับคะแนน The 1 เพิ่มจำนวน 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายตามที่กำหนด

ข้อดีที่ 3: รับเครดิตเงินคืน 15%/15 ร้านค้า

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

ประเภทบัตร: วีซ่า

ระดับของบัตร: แพลทินั่ม

คะแนนสะสม: ทุก 15 บาท รับ 1 คะแนน UOB Reward Plus

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมมีอายุการใช้งาน 2 ปี (นับจากวันที่มีการบันทึกรายการใช้จ่าย)

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

Shopping

 • รับคะแนน The 1 เพิ่ม 2 คะแนน สำหรับยอดการใช้จ่ายทุก 25 บาท ที่ Central ทุกสาขา, Zen, Robinson, Central Food Hall, Muji, Marks & Spencer และ FamilyMart
 • รับเพิ่มยอดเครดิตเงินสูงสุด X5 เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้าน Shopee, Lazada และ JD เมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆสะสมต่อเดือนผ่านบัตรพรีเฟอร์ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

 • รับคะแนน The 1 เพิ่ม 2 คะแนน สำหรับยอดการใช้จ่ายทุก 25 บาท ที่ Tops Market, Tops SUPERSTORE, Tops superkoom, Tops daily

ความบันเทิง

Cashback

 • รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ที่ Shopee, Lazada, JD Central, Cafe Amazon, Dean & Deluca, True Coffee, Au Bon Pain, Krispy Kreme, Family Mart, Matsumoto Kiyoshi (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) การชำระค่าบริการผ่าน Application GRAB, True Money Wallet, Line Pay, Food Panda และ Dolfin Wall

เที่ยว

 • รับความคุ้มครองด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินคุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท, วงเงินสูงสุด 40,000 บาท สำหรับเที่ยวบิน หรือ กระเป๋า ล่าช้า และวงเงินสูงสุด 40,000 บาท สำหรับกระเป๋าสูญหาย หรือ ล่าช้า

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

ค่าธรรมเนียมรายปี: 3,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกและปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 150,000/ปี)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 18%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 18% (คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

อายุ: อายุ 20-60 ปี (สำหรับบัตรหลัก)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย) และ 50,000 บาท/เดือน (สำหรับคนต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • พนักงานประจำ 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)