Forum
แก้ไขล่าสุด: 

ขอคำแนะนำเรื่องกู้เงินเพื่อเรียนต่อค่ะ

ได้ทราบว่ามีธนาคารไหนมีให้กู้เพื่อการศึกษาหรือเรียนต่อบ้างคะ? จบปริญาตรีแล้วค่ะ ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ด้วย หาเงินอยากเรียนต่อปริญญาโทค่ะ

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

รับคำปรึกษาฟรี

User comments

 • user image

  Chumbot

  ผมเคยกู้ของธนาคารออมสินครับ เดี๋ยวจะค่อยๆเอารายละเอียดมาให้ครับ หลักๆก็คือ เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา ปลอดชำระเงินต้นในระหว่างการศึกษา ถ้ามีคนค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ถ้าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 1,5000,000 บาทครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  silanon

  ผมไปอ่านของออมสินมานะครับ เรื่องใช้หลักทรัยพ์ค้ำประกัน เค้าบอกว่า ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์กรณีห้องชุด อันนี้ลองสอบถามเพิ่มดูนะครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Sarut

  ผมก็เคยกู้ของออมสินครับ เรียนต่อโท ตอนนี้จบแล้ว อย่างแรกน้องต้องอายุ 25 ปีนะครับ ต้องเป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน อันนี้ถ้าน้องใช้อีกคนมาค้ำประกันนะครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Mateo

  อีกอย่างถ้าจะใช้บุคคลอื่นมาค้ำประกัน คนๆนั้นจะต้องเป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน

  2019.08.01 18:0
 • user image

  อุกฤษฏ์

  ส่วนถ้าน้องจะใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน จะต้องเป็นที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า ออกได้สะดวกครับ ส่วนอีกอย่างก็คือใช้สมุดเงินฝากออมสิน และหรือสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคารครับ อันนี้ลองคิดดีๆนะ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Abagail

  เอกสารที่ใช้หลักๆก็คือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบหย่า ใบมรณบัตร ของคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน เดี๋ยวมาบอกต่อนะ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Sonny

  เอกสารที่ี่ใช้นะครับ ภาคต่อ อันนี้สำคัญมากนะ อย่าลืม ก็คือ ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัว นักศึกษา หรือสือรับรองการผ่านคัดเลือก เป็นนักศึกษารายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา เอกสารการลงทะเบียน หรือ ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา กรณีกู้เพื่อการศึกษาของบุตร ให้แสดงเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับบุตรด้วย ประมาณนี้ครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Jack

  เห็นมีคนตอบเรื่องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผมไปเอามาจากเว็บ เค้าบอกแบบนี้ครับ ถ้าใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกัน สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด แบบแปลนอาคาร / ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี) ส่วนระยะเวลานี่ไม่มีใครพูดถึง งั้นผมจะบอกให้ละกันนะครับ ผ่อนไม่เกิน 10 ปีนะครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  มนู

  ของธนาคารกรุงไทยก็มีนะคะ ชื่อว่าสินเชื่อเพื่อการศึกษาภายในประเทศ ต่างประเทศก็มีนะคะ หลักๆในการสมัครก็คือ ผู้ที่ขอสินเช่ือต้องเป็นผู้ปกครองของผู้เรียนหรือเป็นผู้ที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว หลักสูตรอินเตอร์กู้ได้ไม่เกิน 300,000 นะคะ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Praves

  ของกรุงไทยหลักสูตรต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ และมีการรับเงินเดือนผ่าน บมจ. กรุงไทย ต้องเป็นผู้ปกครองของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ และต้องเป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติหรือสมาคมที่ธนาคารเห็นชอบ และต้องมีรายได้แน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะ ส่วนวงเงินนี่ให้ตามค่าใช้จ่ายจริงที่ต้องจ่ายเลยค่ะ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Ubol

  ของธนชาติก็มีนะครับ แต่เค้าจะให้ผ่อน แค่8ปีนะครับ กู้ได้ตาทค่าเล่าเรียนของหลักสูตรนั้นๆเลยครับ ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทครับ ต้องเป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ภายในประเทศตามที่ธนาคารกำหนด มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไปด้วยนะครับ ถ้ารายได้ถึงก็ลองไปสอบถามดูครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Nakul

  สินเชื่อเพื่อการศึกษาที่ผู้ยื่นกู้ สามารถกู้เงินได้ 80% ของค่าเล่าเรียน เลยทีเดียว โดยมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 750,000 บาทลองดู สินเชื่อเพื่อการศึกษาจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชื่อดังที่นักศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทยรู้จักกันอย่างกว้างขวาง โดยมีชื่อว่า สินเชื่อเพื่อการศึกษา กยศ./สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ/ สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

  2020.03.27 4:42
 • user image

  Premwadee

  ไม่ค่อยอยากแนะนำให้กู้กันนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนมากเขาก็ไม่กู้กันแล้ว อีกวิธีหนึ่งที่พอจะทำได้ก็คือเอาบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อบุคคลมาหมุนเวียนได้ แล้วก็อยากแนะนำบัตรเครดิตมากกว่าด้วย เพราะว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยถ้าเรายังไม่กู้ ลองทำบัตรเครดิตไว้สัก 2 ใบนะเวลาจ่ายค่าเทอม ค่าหอแบบนี้ ถ้าเงินไม่พอก็ลงเรียนน้อยหน่อย อาจจะจบช้านิดนึง แต่ดีกว่าจบเสร็จแล้วต้องมาใช้หนี้

  2020.04.15 4:52
 • user image

  มนู

  จริงๆไม่แนะนำให้กู้เงินนะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องกู้จริงๆ แนะนำสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศของธนาคารกรุงไทยครับ ว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้เราสามารถมีเงินในการเรียนต่อหรือศึกษาในประเทศซึ่งกู้ได้ตามจริงสูงสุดถึง 10 ปี แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขในการกู้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องชำระตามงวดที่ทางธนาคารได้กำหนดแล้วต้องมีระเบียบวินัยในการชำระหนี้ในแต่ละงวดด้วย และสำหรับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนดครับ คือสินเชื่อนี้ไม่ได้เป็นของธนาคารกรุงไทยทำให้คนที่ผู้ต้องมีรายได้ประจำครับ ถ้าเราไม่มีรายได้ก็ต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้มีรายได้ต้องเป็นคนกู้แทน

  2020.04.24 14:29
 • user image

  Atitaya

  เงินกู้เพื่อการศึกษาอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือจากกยศของธนาคารกรุงไทยครับ ซึ่งบางสถาบันการเรียนก็จะแนะนำให้นักเรียนนักศึกษากู้เงินผ่านกยศอยู่แล้ว เช่นกู้เงินมาจ่ายค่ายูนิฟอร์มค่าลงทะเบียนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน น้องชายของผมจะเรียนต่อ สายอาชีพที่อาชีวะ และไม่ได้มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นของตัวเองทางโรงเรียนก็แนะนำให้กู้เงินกับกยศครับ

  2020.04.27 9:24
 • user image

  Chuia

  เราไม่เคยกู้เงินเรียนต่อแต่ว่ามีเพื่อนก็ไปกู้เงินกับธนาคารออมสินมาเหมือนกันค่ะ เห็นว่าธนาคารออมสินมี มีนโยบายการปล่อยกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย ดอกเบี้ยก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดค่ะ แล้วเราก็คิดว่าธนาคารอื่นก็น่าจะมีนโยบายปล่อยเงินกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเหมือนกัน ก็เลยลองดูหลายๆธนาคารไว้นะคะ สู้ๆขอให้กู้ได้ค่ะ

  2020.05.24 11:35
 • user image

  Jirattikarn

  เดียวนี้ถ้าจะเรียนต่อ ป.โทร ต้องใช้เงินมากจริงๆเลยนะคะ เราเคยไปถามอาจารแนะแนวเหมือนกันคะว่า ถ้าเราอยากเรียนสูงๆจนจบ ป.โท หรือ ป.เอก เราจะหาเงินทุนจากไหน อาจารแนะแนวก็แนะนำคะว่า ให้ลองๆหาข้อมูล ของ ธนาคารกรุงไทย ดู เพราะอันนี้เป็นธนาคารของรัฐบาล เรื่องดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ไม่ค่อยแพงมากเท่าไรแต่เราเพิ่งรู้นะเนี๊ยะว่าเขาต้องมีการค้ำประกันด้วย

  2020.05.26 9:25
 • user image

  Phitchaya

  แทนที่จะขอกู้เรียน ทำไมไม่ลองๆไปขอทุนเรียนต่อละครับ ผมว่าน่าจะมีโอกาสได้นะครับ เดียวนี้หลายคนก็ขอทุนเรียนต่อกันก่อนทั้งนั้นครับ ยิ่ง ป.โทร ป.เอก หลายคนขอทุนเรียนทั้งนั้นครับ เพราะค่าใช้จ่ายไม่น่าจะไหวครับ หลายคนขอแล้วก็ค่อยมาทำงานใช้ทุนคืนครับ ผมว่าดีนะครับ เราได้ความรู้แล้วเอาความรู้ที่ได้มาตอบแทนทุนของประเทศก่อนมันดีครับ

  2020.06.17 12:54
 • user image

  หนึ่ง

  น่าเห็นใจนะครับเดี๋ยวนี้ถึงแม้จะไม่มีคนที่ส่งเสียให้เรียนต่อ แต่ก็ออกความพยายามเพื่อที่จะหาหนทางในการต่อยอดในการเรียนรู้อยู่ ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีนะครับถ้าจะหาสินเชื่อมาช่วยในการกู้ยืมเรียน เพราะเมื่อเรียนจบไปแล้วอาจจะต้องทำงานผ่อนชำระคืนอยู่นานเหมือนกัน ต้องลองคิดดูนะครับว่าคุ้มค่ากับการที่จะต้องผ่อนชำระคืนไหม เพราะดูเหมือนว่าต้องใช้ชีวิตในช่วงระยะหนึ่งในการหมกมุ่นอยู่กับการทำงานใช้หนี้เลยนะครับ

  2020.07.15 4:0
 • user image

  น้ำตาล

  ของเราสมัยเรียนเรากู้กยศเอานะคะ แล้วพอเรียนจบแล้วก็ค่อยๆทำงานแล้วก็ส่งคืน มีช่วงแรกๆพ่อแม่ก็ช่วยด้วย หรืออีกทางหนึ่งก็ไปขอกู้กับธนาคารค่ะ อย่างที่หลายคนแนะนำมาธนาคารออมสินก็ดีนะคะ แต่ว่าของเราไม่ได้เรียนมหาลัยของเอกชนเราเรียนของมหาลัยรัฐบาลก็เลยค่าเรียนจะถูกกว่า แล้วระหว่างเรียนแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยค่ะพอเรียนจบก็สมัครงานทำงานเลย

  2020.07.20 8:8
 • user image

  อันอัน

  ลองกู้ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ดูสิค่ะ โดยทางธนาคารมีบริการด้านสินเชื่อเพื่อการศึกษาค่ะ และมีเงื่อนไขพิเศษและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับสินเชื่อบุคคลในตลาด อีกทั้งธนาคารยังให้วงเงินกู้สูงถึง 1 ล้านบาทด้วยนะคะ แถมยังสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายจำนวนมากในระยะแรกๆ ธนาคารจึงได้เสนอทางเลือกของการชำระให้เราด้วย คือไม่ต้องชำระเงินต้นในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากเบิกใช้สินเชื่ออีกด้วยค่ะ

  2020.08.16 10:22
 • user image

  @พี่เขม

  มีคำแนะนำมาเพียบเลย จะไปกู้ของที่ไหนดี อยากกู้เงินเพื่อเรียนต่อเหรอครับ มีเงินกู้เฉพาะด้วย ไม่เคยรู้นะเนี่ย ผมคิดว่าไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่ธนาคารก็ได้แล้วซะอีก เพราะมีบางผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าสามารถขอสินเชือเอาไปทำอะไรก็ได้ เป็นเหมือนแบบอเนกประสงค์น่ะครับ แต่การกู้เงินมันต้องดูเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะ จะจ่ายมากจ่ายน้อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับ

  2020.08.25 16:6
 • user image

  Khun.noom

  @อันอัน ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ก็มีด้วยหรอครับ คือ ผมก็มาหาข้อมูลนะพอดีลูกใกล้จะเรียนจบมัธยม ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดี สามารถ สินเชื่อเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกได้ก็คงจะดี ก็ยังไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงช่วงนี้ โควิด 19 เด็กๆก็เรียนออนไลน์ แต่ก็หาข้อมูลเอาไว้ก่อนครับ นอกจากธนาคารออมสินแล้ว อ่านจากกระทู้นี้แล้วก็คอมเม้นที่มาตอบ ก็เปิดโลกกระทัดของผมเหมือนกันนะเนี่ย เมื่อก่อนรู้แค่ว่ากู้เงินจากกยศ ถ้าสำหรับทุนการศึกษานะ

  2021.09.27 13:25
 • user image

  กิตติธัช

  หลายคนแนะนำ แต่ของ กยศ. เลยนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นกองทุนที่เราคุ้นเคยที่สุดแล้วละครับ แต่ ยังมีอีกหลายธนาคารนะครับ ของ ไทยพานิชย์ ก็มีครับ หรือที่อยากแนะนำ คือของ ธนาคารออมสินเลยครับ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ตัวนี้เลยครับ เอาไปทำได้หลายอย่างครับ ไม่ใช่แค่เรียนต่อเท่านั้น ครับ

  2021.10.24 15:47
 • user image

  gen82

  ไปกู้เงินของที่ไหนครับเจ้าของกระทู้ เห็นคนเข้ามาแนะนำกันเยอะเลย กู้มาเพื่อการศึกษาก็ดีนะครับแต่ยังไงก็ต้องวางแผนเรื่องการชำระเงินคืนด้วย ไม่อย่างนั้นอาจมีปัญหาในอนาคตได้ครับ ขอให้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างมีความสุข คนขยันยังไงก็ทำสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้แน่นอนครับ แม้มันจะไม่ง่ายและเหนื่อยด้วย สู้ๆครับ

  2022.01.10 13:56
 • user image

  PiramonPM

  ขยันเรียนมากเลยค่ะเจ้าของกระทู้ ถ้ายังมีแรงทำงานมีแรงเรียนไหวก็ได้อยู่นะการขอสินเชื่อหรือกู้เงินเพื่อการศึกษา ยังไงก็ดูสุขภาพของตัวเองด้วย เพราะว่าการทำทั้งสองอย่างในคราวเดียวมันค่อนข้างหนักทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ตอนนี้ไม่รู้ว่าได้เรียนสมใจหรือยัง หรือใกล้จะจบแล้วก็ไม่รู้นะคะ ขอให้เรียนจบเร็วๆนะจะได้เหนื่อยแค่ทำงานอย่างเดียว

  2022.03.17 4:44
 • user image

  ์Nisa 42

  เงินกู้เพื่อการศึกาาเหรอคะ ถ้าสูงกว่าระดับปริญญาตรี เราคิดถึงการขอสินเชื่อส่วนบุคคล หากว่าได้รับการอนุมัติเราจะเอาเงินไปทำอะไรก็ได้ ได้เงินมาเป็นก้อนเลย จะเอาไปทำอะไรก็จัดสรรปันส่วนง่ายดีนะคะ ก่อนไปขอสินเชื่อก็คำนวณเรื่องเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนด้วยว่าพอไหวมั้ย ส่วนตัวคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดีคะ

  2022.04.22 13:3
 • user image

  ป๊อบคอร์น***

  แหล่งเงินกู้เพื่อการศึกษามีมากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ไม่คิดว่าจะมีสินเชื่อเพื่อให้คนที่อยากเรียนนำไปใช้มากขนาดนี้เลย ธนาคารหรือสถาบันการเงินเขาออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาดีนะคะ มีให้เลือกได้หลากหลาย น่าจะขึ้นอยู่กับงาน ฐานเงินเดือน และทรัพย์สินที่มีอยู่ของผู้กู้ด้วย มีประมาณไหนก็เลือกไปขอสินเชื่อของที่นั่นเอา

  2022.05.20 13:1

บอกเล่าความคิดเห็นและสิ่งที่คุณรู้ที่นี่

เพิ่มเราเป็นเพื่อนของคุณ

ถ้าคุณเพิ่มไลน์ของ MoneyDuck คุณจะได้รับคำแนะนำเรื่องการเงินและการแจ้งเตือนเมื่อที่ปรึกษาตอบคำถามของคุณ

ฟอรั่มที่เกี่ยวข้อง

บัตรกดเงินสด,สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติของคนที่มีอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวที่จะสมัครบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ มีอะไรบ้าง?

บัตรกดเงินสดเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ / กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด K-Express Cash ให้ชำระขั้นต่ำ 5% ซึ่งไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ถ้าจ่ายแค่นี้ ต่อไปมีปัญหาแน่

บัตรเงินด่วน Xpress Cash / ธนาคารกสิกรไทย

All (ธนาคาร),บัตรกดเงินสด,All (สินเชื่อ)

เมื่อยื่นเอกสารสมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash แล้ว จะทราบผลอนุมัติภายในกี่วัน นานกว่าหรือเท่ากับของบัตรอื่น?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash / ธนาคารกสิกรไทย

บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด A money ให้วงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ และใช้ผ่อนชำระสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเหมือนบัตรอื่นได้มั้ย?

บัตรกดเงินสด A money / Amoney

บัตรกดเงินสด,All (สินเชื่อ)

จะเพิ่มวงเงิน A money ได้เมื่อไหร่คะ

บัตรกดเงินสด A money / Amoney

บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด K-Express Cash ใช้กดเงินสดได้ แล้วเอาไปผ่อนชำระสินค้าได้มั้ย มีโปรโมชั่นหรือส่วนลดบ้างหรือเปล่า?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash / ธนาคารกสิกรไทย

รีวิวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน,บัตรกดเงินสด

KTB สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

KTB สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus เพียงแค่เรามีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทก็สามารถสมัครสินเชื่อนี้ได้แล้ว และในการสมัครก็ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ใดๆเลย ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท และมีระยะเวลาให้ชำระนานถึง 60 เดือน ถ้าหากเราชำระไม่ตรงเวลา จะมีบริการทวงหนี้ให้ โดยครั้งละ 100 บาท

KTB สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน,บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง,บัตรกดเงินสด,All (สินเชื่อ),All (หนี้สิน)

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย กดเงินสดได้ทันใจ

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

All (ธนาคาร),สินเชื่อระหว่างบุคคล,สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME,สินเชื่อเพื่อธุรกิจ,All (สินเชื่อ)

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ

หากว่าใครที่กำลังมองหาเงินก้อนที่เหมาะสำหรับการเอาไปใช้ทำประโยชน์ต่างๆนั้น การเลือกกูสินเชื่อส่วนบุคคลเงินสดทันใจนั้นเรียกได้ว่าเหมาะเป็นอย่างมาก แต่หากว่าคุณนั้นเป็นผู้ประกอบการ ก็จะมีสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเอาไว้รองรับด้วย ถือว่าสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ทำออกมาได้ดีครับตอบโจทย์ได้หลายกลุ่มจริงๆครับ

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

All (ธนาคาร),สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน,All (สินเชื่อ)

SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan ขอสบายไม่ต้องง้อคนค้ำ

SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

All (สินเชื่อ)

เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

สินเชื่อระหว่างบุคคล

สินเชื่อบุคคลซิตี้ กู้ารขอไม่เหมือนเมื่อก่อน

สินเชื่อบุคคลซิตี้

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

รับคำปรึกษาฟรี