Forum
แก้ไขล่าสุด: 

ขอคำแนะนำเรื่องกู้เงินเพื่อเรียนต่อค่ะ

ได้ทราบว่ามีธนาคารไหนมีให้กู้เพื่อการศึกษาหรือเรียนต่อบ้างคะ? จบปริญาตรีแล้วค่ะ ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ด้วย หาเงินอยากเรียนต่อปริญญาโทค่ะ

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

รับคำปรึกษาฟรี

User comments

 • user image

  Chumbot

  ผมเคยกู้ของธนาคารออมสินครับ เดี๋ยวจะค่อยๆเอารายละเอียดมาให้ครับ หลักๆก็คือ เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา ปลอดชำระเงินต้นในระหว่างการศึกษา ถ้ามีคนค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ถ้าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 1,5000,000 บาทครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  silanon

  ผมไปอ่านของออมสินมานะครับ เรื่องใช้หลักทรัยพ์ค้ำประกัน เค้าบอกว่า ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์กรณีห้องชุด อันนี้ลองสอบถามเพิ่มดูนะครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Sarut

  ผมก็เคยกู้ของออมสินครับ เรียนต่อโท ตอนนี้จบแล้ว อย่างแรกน้องต้องอายุ 25 ปีนะครับ ต้องเป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน อันนี้ถ้าน้องใช้อีกคนมาค้ำประกันนะครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Mateo

  อีกอย่างถ้าจะใช้บุคคลอื่นมาค้ำประกัน คนๆนั้นจะต้องเป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน

  2019.08.01 18:0
 • user image

  อุกฤษฏ์

  ส่วนถ้าน้องจะใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน จะต้องเป็นที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า ออกได้สะดวกครับ ส่วนอีกอย่างก็คือใช้สมุดเงินฝากออมสิน และหรือสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคารครับ อันนี้ลองคิดดีๆนะ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Abagail

  เอกสารที่ใช้หลักๆก็คือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบหย่า ใบมรณบัตร ของคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน เดี๋ยวมาบอกต่อนะ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Sonny

  เอกสารที่ี่ใช้นะครับ ภาคต่อ อันนี้สำคัญมากนะ อย่าลืม ก็คือ ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัว นักศึกษา หรือสือรับรองการผ่านคัดเลือก เป็นนักศึกษารายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา เอกสารการลงทะเบียน หรือ ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา กรณีกู้เพื่อการศึกษาของบุตร ให้แสดงเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับบุตรด้วย ประมาณนี้ครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Jack

  เห็นมีคนตอบเรื่องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผมไปเอามาจากเว็บ เค้าบอกแบบนี้ครับ ถ้าใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกัน สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด แบบแปลนอาคาร / ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี) ส่วนระยะเวลานี่ไม่มีใครพูดถึง งั้นผมจะบอกให้ละกันนะครับ ผ่อนไม่เกิน 10 ปีนะครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  มนู

  ของธนาคารกรุงไทยก็มีนะคะ ชื่อว่าสินเชื่อเพื่อการศึกษาภายในประเทศ ต่างประเทศก็มีนะคะ หลักๆในการสมัครก็คือ ผู้ที่ขอสินเช่ือต้องเป็นผู้ปกครองของผู้เรียนหรือเป็นผู้ที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว หลักสูตรอินเตอร์กู้ได้ไม่เกิน 300,000 นะคะ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Praves

  ของกรุงไทยหลักสูตรต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ และมีการรับเงินเดือนผ่าน บมจ. กรุงไทย ต้องเป็นผู้ปกครองของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ และต้องเป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติหรือสมาคมที่ธนาคารเห็นชอบ และต้องมีรายได้แน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะ ส่วนวงเงินนี่ให้ตามค่าใช้จ่ายจริงที่ต้องจ่ายเลยค่ะ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Ubol

  ของธนชาติก็มีนะครับ แต่เค้าจะให้ผ่อน แค่8ปีนะครับ กู้ได้ตาทค่าเล่าเรียนของหลักสูตรนั้นๆเลยครับ ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทครับ ต้องเป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ภายในประเทศตามที่ธนาคารกำหนด มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไปด้วยนะครับ ถ้ารายได้ถึงก็ลองไปสอบถามดูครับ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Nakul

  สินเชื่อเพื่อการศึกษาที่ผู้ยื่นกู้ สามารถกู้เงินได้ 80% ของค่าเล่าเรียน เลยทีเดียว โดยมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 750,000 บาทลองดู สินเชื่อเพื่อการศึกษาจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชื่อดังที่นักศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทยรู้จักกันอย่างกว้างขวาง โดยมีชื่อว่า สินเชื่อเพื่อการศึกษา กยศ./สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ/ สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

  2020.03.27 4:42
 • user image

  Premwadee

  ไม่ค่อยอยากแนะนำให้กู้กันนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนมากเขาก็ไม่กู้กันแล้ว อีกวิธีหนึ่งที่พอจะทำได้ก็คือเอาบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อบุคคลมาหมุนเวียนได้ แล้วก็อยากแนะนำบัตรเครดิตมากกว่าด้วย เพราะว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยถ้าเรายังไม่กู้ ลองทำบัตรเครดิตไว้สัก 2 ใบนะเวลาจ่ายค่าเทอม ค่าหอแบบนี้ ถ้าเงินไม่พอก็ลงเรียนน้อยหน่อย อาจจะจบช้านิดนึง แต่ดีกว่าจบเสร็จแล้วต้องมาใช้หนี้

  2020.04.15 4:52
 • user image

  มนู

  จริงๆไม่แนะนำให้กู้เงินนะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องกู้จริงๆ แนะนำสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศของธนาคารกรุงไทยครับ ว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้เราสามารถมีเงินในการเรียนต่อหรือศึกษาในประเทศซึ่งกู้ได้ตามจริงสูงสุดถึง 10 ปี แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขในการกู้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องชำระตามงวดที่ทางธนาคารได้กำหนดแล้วต้องมีระเบียบวินัยในการชำระหนี้ในแต่ละงวดด้วย และสำหรับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนดครับ คือสินเชื่อนี้ไม่ได้เป็นของธนาคารกรุงไทยทำให้คนที่ผู้ต้องมีรายได้ประจำครับ ถ้าเราไม่มีรายได้ก็ต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้มีรายได้ต้องเป็นคนกู้แทน

  2020.04.24 14:29
 • user image

  Atitaya

  เงินกู้เพื่อการศึกษาอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือจากกยศของธนาคารกรุงไทยครับ ซึ่งบางสถาบันการเรียนก็จะแนะนำให้นักเรียนนักศึกษากู้เงินผ่านกยศอยู่แล้ว เช่นกู้เงินมาจ่ายค่ายูนิฟอร์มค่าลงทะเบียนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน น้องชายของผมจะเรียนต่อ สายอาชีพที่อาชีวะ และไม่ได้มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นของตัวเองทางโรงเรียนก็แนะนำให้กู้เงินกับกยศครับ

  2020.04.27 9:24
 • user image

  Chuia

  เราไม่เคยกู้เงินเรียนต่อแต่ว่ามีเพื่อนก็ไปกู้เงินกับธนาคารออมสินมาเหมือนกันค่ะ เห็นว่าธนาคารออมสินมี มีนโยบายการปล่อยกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย ดอกเบี้ยก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดค่ะ แล้วเราก็คิดว่าธนาคารอื่นก็น่าจะมีนโยบายปล่อยเงินกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเหมือนกัน ก็เลยลองดูหลายๆธนาคารไว้นะคะ สู้ๆขอให้กู้ได้ค่ะ

  2020.05.24 11:35
 • user image

  Jirattikarn

  เดียวนี้ถ้าจะเรียนต่อ ป.โทร ต้องใช้เงินมากจริงๆเลยนะคะ เราเคยไปถามอาจารแนะแนวเหมือนกันคะว่า ถ้าเราอยากเรียนสูงๆจนจบ ป.โท หรือ ป.เอก เราจะหาเงินทุนจากไหน อาจารแนะแนวก็แนะนำคะว่า ให้ลองๆหาข้อมูล ของ ธนาคารกรุงไทย ดู เพราะอันนี้เป็นธนาคารของรัฐบาล เรื่องดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ไม่ค่อยแพงมากเท่าไรแต่เราเพิ่งรู้นะเนี๊ยะว่าเขาต้องมีการค้ำประกันด้วย

  2020.05.26 9:25
 • user image

  Phitchaya

  แทนที่จะขอกู้เรียน ทำไมไม่ลองๆไปขอทุนเรียนต่อละครับ ผมว่าน่าจะมีโอกาสได้นะครับ เดียวนี้หลายคนก็ขอทุนเรียนต่อกันก่อนทั้งนั้นครับ ยิ่ง ป.โทร ป.เอก หลายคนขอทุนเรียนทั้งนั้นครับ เพราะค่าใช้จ่ายไม่น่าจะไหวครับ หลายคนขอแล้วก็ค่อยมาทำงานใช้ทุนคืนครับ ผมว่าดีนะครับ เราได้ความรู้แล้วเอาความรู้ที่ได้มาตอบแทนทุนของประเทศก่อนมันดีครับ

  2020.06.17 12:54
 • user image

  หนึ่ง

  น่าเห็นใจนะครับเดี๋ยวนี้ถึงแม้จะไม่มีคนที่ส่งเสียให้เรียนต่อ แต่ก็ออกความพยายามเพื่อที่จะหาหนทางในการต่อยอดในการเรียนรู้อยู่ ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีนะครับถ้าจะหาสินเชื่อมาช่วยในการกู้ยืมเรียน เพราะเมื่อเรียนจบไปแล้วอาจจะต้องทำงานผ่อนชำระคืนอยู่นานเหมือนกัน ต้องลองคิดดูนะครับว่าคุ้มค่ากับการที่จะต้องผ่อนชำระคืนไหม เพราะดูเหมือนว่าต้องใช้ชีวิตในช่วงระยะหนึ่งในการหมกมุ่นอยู่กับการทำงานใช้หนี้เลยนะครับ

  2020.07.15 4:0
 • user image

  น้ำตาล

  ของเราสมัยเรียนเรากู้กยศเอานะคะ แล้วพอเรียนจบแล้วก็ค่อยๆทำงานแล้วก็ส่งคืน มีช่วงแรกๆพ่อแม่ก็ช่วยด้วย หรืออีกทางหนึ่งก็ไปขอกู้กับธนาคารค่ะ อย่างที่หลายคนแนะนำมาธนาคารออมสินก็ดีนะคะ แต่ว่าของเราไม่ได้เรียนมหาลัยของเอกชนเราเรียนของมหาลัยรัฐบาลก็เลยค่าเรียนจะถูกกว่า แล้วระหว่างเรียนแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยค่ะพอเรียนจบก็สมัครงานทำงานเลย

  2020.07.20 8:8
 • user image

  อันอัน

  ลองกู้ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ดูสิค่ะ โดยทางธนาคารมีบริการด้านสินเชื่อเพื่อการศึกษาค่ะ และมีเงื่อนไขพิเศษและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับสินเชื่อบุคคลในตลาด อีกทั้งธนาคารยังให้วงเงินกู้สูงถึง 1 ล้านบาทด้วยนะคะ แถมยังสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายจำนวนมากในระยะแรกๆ ธนาคารจึงได้เสนอทางเลือกของการชำระให้เราด้วย คือไม่ต้องชำระเงินต้นในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากเบิกใช้สินเชื่ออีกด้วยค่ะ

  2020.08.16 10:22
 • user image

  @พี่เขม

  มีคำแนะนำมาเพียบเลย จะไปกู้ของที่ไหนดี อยากกู้เงินเพื่อเรียนต่อเหรอครับ มีเงินกู้เฉพาะด้วย ไม่เคยรู้นะเนี่ย ผมคิดว่าไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่ธนาคารก็ได้แล้วซะอีก เพราะมีบางผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าสามารถขอสินเชือเอาไปทำอะไรก็ได้ เป็นเหมือนแบบอเนกประสงค์น่ะครับ แต่การกู้เงินมันต้องดูเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะ จะจ่ายมากจ่ายน้อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับ

  2020.08.25 16:6
 • user image

  Khun.noom

  @อันอัน ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ก็มีด้วยหรอครับ คือ ผมก็มาหาข้อมูลนะพอดีลูกใกล้จะเรียนจบมัธยม ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดี สามารถ สินเชื่อเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกได้ก็คงจะดี ก็ยังไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงช่วงนี้ โควิด 19 เด็กๆก็เรียนออนไลน์ แต่ก็หาข้อมูลเอาไว้ก่อนครับ นอกจากธนาคารออมสินแล้ว อ่านจากกระทู้นี้แล้วก็คอมเม้นที่มาตอบ ก็เปิดโลกกระทัดของผมเหมือนกันนะเนี่ย เมื่อก่อนรู้แค่ว่ากู้เงินจากกยศ ถ้าสำหรับทุนการศึกษานะ

  2021.09.27 13:25
 • user image

  กิตติธัช

  หลายคนแนะนำ แต่ของ กยศ. เลยนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นกองทุนที่เราคุ้นเคยที่สุดแล้วละครับ แต่ ยังมีอีกหลายธนาคารนะครับ ของ ไทยพานิชย์ ก็มีครับ หรือที่อยากแนะนำ คือของ ธนาคารออมสินเลยครับ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ตัวนี้เลยครับ เอาไปทำได้หลายอย่างครับ ไม่ใช่แค่เรียนต่อเท่านั้น ครับ

  2021.10.24 15:47
 • user image

  gen82

  ไปกู้เงินของที่ไหนครับเจ้าของกระทู้ เห็นคนเข้ามาแนะนำกันเยอะเลย กู้มาเพื่อการศึกษาก็ดีนะครับแต่ยังไงก็ต้องวางแผนเรื่องการชำระเงินคืนด้วย ไม่อย่างนั้นอาจมีปัญหาในอนาคตได้ครับ ขอให้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างมีความสุข คนขยันยังไงก็ทำสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้แน่นอนครับ แม้มันจะไม่ง่ายและเหนื่อยด้วย สู้ๆครับ

  2022.01.10 13:56
 • user image

  PiramonPM

  ขยันเรียนมากเลยค่ะเจ้าของกระทู้ ถ้ายังมีแรงทำงานมีแรงเรียนไหวก็ได้อยู่นะการขอสินเชื่อหรือกู้เงินเพื่อการศึกษา ยังไงก็ดูสุขภาพของตัวเองด้วย เพราะว่าการทำทั้งสองอย่างในคราวเดียวมันค่อนข้างหนักทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ตอนนี้ไม่รู้ว่าได้เรียนสมใจหรือยัง หรือใกล้จะจบแล้วก็ไม่รู้นะคะ ขอให้เรียนจบเร็วๆนะจะได้เหนื่อยแค่ทำงานอย่างเดียว

  2022.03.17 4:44
 • user image

  ์Nisa 42

  เงินกู้เพื่อการศึกาาเหรอคะ ถ้าสูงกว่าระดับปริญญาตรี เราคิดถึงการขอสินเชื่อส่วนบุคคล หากว่าได้รับการอนุมัติเราจะเอาเงินไปทำอะไรก็ได้ ได้เงินมาเป็นก้อนเลย จะเอาไปทำอะไรก็จัดสรรปันส่วนง่ายดีนะคะ ก่อนไปขอสินเชื่อก็คำนวณเรื่องเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนด้วยว่าพอไหวมั้ย ส่วนตัวคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดีคะ

  2022.04.22 13:3
 • user image

  ป๊อบคอร์น***

  แหล่งเงินกู้เพื่อการศึกษามีมากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ไม่คิดว่าจะมีสินเชื่อเพื่อให้คนที่อยากเรียนนำไปใช้มากขนาดนี้เลย ธนาคารหรือสถาบันการเงินเขาออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาดีนะคะ มีให้เลือกได้หลากหลาย น่าจะขึ้นอยู่กับงาน ฐานเงินเดือน และทรัพย์สินที่มีอยู่ของผู้กู้ด้วย มีประมาณไหนก็เลือกไปขอสินเชื่อของที่นั่นเอา

  2022.05.20 13:1

บอกเล่าความคิดเห็นและสิ่งที่คุณรู้ที่นี่

เพิ่มเราเป็นเพื่อนของคุณ

ถ้าคุณเพิ่มไลน์ของ MoneyDuck คุณจะได้รับคำแนะนำเรื่องการเงินและการแจ้งเตือนเมื่อที่ปรึกษาตอบคำถามของคุณ

ฟอรั่มที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อรถ

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ดีกว่าและได้วงเงินมากกว่าสินเชื่อรถยนต์ที่อื่นไหม

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช / บัตรกรุงศรีอยุธยา

บัตรกดเงินสด

บางคนคุณสมบัติและเอกสารพร้มก็ยังไม่ผ่าน ถ้าไปสมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash จะผ่านมั้ยเนี่ย อนุมัติยากมั้ย?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash / ธนาคารกสิกรไทย

All (ธนาคาร),บัตรกดเงินสด,All (สินเชื่อ)

เมื่อยื่นเอกสารสมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash แล้ว จะทราบผลอนุมัติภายในกี่วัน นานกว่าหรือเท่ากับของบัตรอื่น?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash / ธนาคารกสิกรไทย

All (ธนาคาร),บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด K-Express Cash มีการกำหนดวันชำระเงินคืนค่าบัตรอย่างไร นับจากวันที่สรุปยอดบัญชีไปแล้วกี่วัน?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash / ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อรถ,All (สินเชื่อ),ปลดหนี้,All (หนี้สิน)

เราขาดส่งกี่งวดถึงจะโดนยึดรถครับ

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต) / ธนาคารธนชาต (การควบรวมของ TTB)

All (สินเชื่อ)

ขอสินเชื่อกับธนาคาร UOB กี่วันถึงจะได้รับการอนุมัติครับ?

UOB i-Cash / ธนาคารยูโอบี

รีวิวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plusได้วงเงินที่น่าพอใจ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

สินเชื่อเพื่อการศึกษา,สินเชื่อระหว่างบุคคล

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาก็ได้

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

All (สินเชื่อ)

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus การขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน,บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง,บัตรกดเงินสด,All (สินเชื่อ),All (หนี้สิน)

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย กดเงินสดได้ทันใจ

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

All (ธนาคาร),All (สินเชื่อ)

KTB สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus อัตราดอกเบี้ยไม่แพง

ตอนแรกคิดนะว่าสินเชื่อตัวนี้ต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่แพงแน่ๆ เพราะคนที่ขอได้ต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าสามหมื่น แต่พอเราได้ไปขอKTB สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plusด้วยตัวเองแลเวเราสอบถามเรื่องอัตราดอกเบี้ย กลับตรงข้ามที่เราคิดเลยKTB สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plusเขาคิดอัตราดอกเบี้ยMRR = 6.870% ต่อปี ซึ้งเราว่ามันน้อยมากกับเงินที่เราได้แล้วเอาไปทำกำไรต่อ

KTB สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

บัตรกดเงินสด

AEON สินเชื่อยัวร์แคช ทำไมไม่เหมือนกัน

AEON สินเชื่อยัวร์แคชวงเงินตอนนี้ 15,000 ค่ะ หมื่นห้ามา 3 ปีแล้วคะยังไม่เคยได้ปรับเพิ่มวงเงินเลยค่ะแต่เพื่อนที่ทำงานทำAEON สินเชื่อยัวร์แคชมา 2ปี วงเงิน 10,000 ได้ปรับแล้วค่ะ เป็น 40,000 บาทเพราะเวลาส่งก็ส่งเมืนกันเดือนละ 1000 ไม่เคยส่งล่าช้าและโดนเรียกปรับเลย เอาอมาตรฐานอะไรมาตัดสินเหรอว่าคนไหนเพิ่มได้เพิ่มไม่ได้

AEON สินเชื่อยัวร์แคช

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

รับคำปรึกษาฟรี