เราอาจเคยได้ยินชื่อบริษัทข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร บ่อยๆหรือผ่านๆใช่ไหมคะ มันคือบริษัทที่ทำให้หน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่งที่เป็นสมาชิก โดยที่ทุกๆ สิ้นเดือน สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเหล่านี้จะส่งรายงานประวัติการเงินของเราไปที่เครดิตบูโร เป็นการเก็บข้อมูลประวัติการชำระหนี้ของเรา จากนั้นบริษัทเครดิตบูโรจะนำข้อมูลมารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิตภาพรวมให้สมาชิกอีกทีหนึ่ง ซึ่งข้อมูลจากบัตรเครดิตแห่งชาตินี้เองที่สถาบันการเงินต่างๆพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของเรา จะผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่วินัยการชำระสินเชื่อก่อนหน้าของเราแล้วล่ะคะ ซึงเครดิตบูโรคืออะไร ถ้าไม่อยากติดเครดิตบูโร ทำยังไงดี ไปติดตามกันเลยคะ

รู้จัก เครดิตบูโร คืออะไร

รู้จัก เครดิตบูโร คืออะไร

เริ่มแรกเลยควรทำความเข้าใจกับการติดเครดิตบูโรว่าคืออะไรก่อน เพราะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะติดเครดิตบูโรโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ตั้งใจและไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรด้วย

การติดเครดิตบูโร คือ การมีประวัติการผิดนัดหรือค้างชำระหนี้กับสถาบันการเงิน เกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน และบริษัทนำส่งข้อมูลสินเชื่อให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ สามารถนำข้อมูลกลางที่มีไปพิจารณาก่อนทำธุรกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้ขอสินเชื่อ

ความสำคัญของ เครดิตบูโร คือ อะไร

เครดิตบูโร มีส่วนช่วยให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ ง่ายขึ้น เป็นตัวบ่งบอก พฤติกรรมการชำระหนี้ โดยบูโรจะมีข้อมูลประวัติรายเดือนย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปี แสดงถึงความมีวินัยในการชำระหนี้หากเราผิดนัดชำระหนี้บ่อยครั้ง หรือไม่ชำระหนี้เลยก็จะิดเครดิตบูโร เมื่อมีเครดิตที่ดี ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ บัตรเครดิต หรือได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ผู้กู้ที่มีประวัติผ่อนชำระดี

ข้อมูลเครดิตบูโร จะตัวเลขแสดง สถานะบัญชี ระบุในรายงานข้อมูลเครดิตบูโร แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  • 10 หมายถึง สถานะปกติ จ่ายตรง จ่ายครบ ไม่มีหนี้ค้าง
  • 11 หมายถึง ปิดบัญชี จากการค้างชำระหนี้แล้ว
  • 12 หมายถึง เคยมีการชำระหนี้ และได้รับพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐ
  • 20 หมายถึง มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน

ติดเครดิตบูโร ส่งผลอะไรบ้าง

ติดเครดิตบูโร ส่งผลอะไรบ้าง

โอกาสการขอทำบัตรเครดิตผ่านก็อาจจะยากขึ้น เพราะสถาบันการเงินจะพิจารณาจากากรจ่ายชำระหนี้ของคุณด้วยเช่นกัน -การขอสินเชื่อและเงินกู้อาจไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร มีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกำลังจะเป็นเข้าของธุรกิจใหม่ เพราะธุรกิจต่างๆจำนวนมากต้องการความช่วยเหลือจากเงิน ธนาคารเพื่อขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่เมื่อคุณมีประวัติเครดิตบูโรที่ไม่ดีทางธนาคารจะพิจารณาการขอสินเชื่อของคุณไม่ผ่านแม้ว่าแนวคิดธุรกิจของคุณจะดีมากก็ตาม ซื้อรถหรือซื้อบ้านได้ยากธนาคารตรวจสอบเครดิตของคุณก่อนให้สินเชื่อ ด้วยเครดิตที่ไม่ดีของคุณอาจทำให้ธนาคารปฏิเสธการขอสินเชื่อของคุณ หรือหากได้รับการอนุมัติคุณอาจต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แก้เครดิตเสียยังไง ให้กลับมาดีอีกครั้ง ที่นี่

จ่ายเงินล่าช้ากี่ครั้งถึงจะเสียเครดิตบูโร

จ่ายเงินล่าช้ากี่ครั้งถึงจะเสียเครดิตบูโร

มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน หรือค้างชำระติดต่อกัน 3 งวด ซึ่งถ้าเจอแบบนี้โอกาสขอสินเชื่อ หรือบัตรเครดิตก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่องอายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต และการส่งข้อมูลของสมาชิก โดยระบุว่า อายุข้อมูลในการประมวลผลของบริษัทข้อมูลเครดิต มีกำหนดไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทข้อมูลเครดิตได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก

และกรณีที่ลูกหนี้มีการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อ ให้สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกนำส่งข้อมูลของลูกหนี้ต่อไปเป็นเวลา 5 ปี โดยให้เริ่มนับระยะเวลา 5 ปี ในวันถัดจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ครบ 90 วัน และกรณีที่ข้อมูลของลูกหนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลของบริษัทข้อมูลเครดิตมีอายุของข้อมูลเกินกว่า 8 ปี นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้เกิน 90 วัน ให้บริษัทข้อมูลเครดิตหยุดการประมวลผลข้อมูล

จ่ายสินเชื่อล่าช้า แต่ไม่อยากติดเครดิตบูโร ทำยังไงดี

จ่ายสินเชื่อล่าช้า แต่ไม่อยากติดเครดิตบูโร ทำยังไงดี

เครดิตบูโรเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือลบประวัติได้ เว้นแต่ว่าข้อมูลที่ทางสถาบันการเงินนั้นส่งข้อมูลที่ได้ถูกต้องเราสามารถทำเรื่องโต้แย้งได้ แต่คนที่เคยมีประวัติ ติด ก็ยังมีทางแก้ไขและสร้างประวัติการเงินของเราใหม่ และสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ค่ะ ดังนั้นไม่ต้องเคียดจนเกินไปว่าชีวิตนี้ไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำบัตรเครดิตได้อีก ซึ่งมีวิธีการดั้งต่อไปนี้

  1. สรุปรายการหนี้ที่ยังคงค้างชำระอยู่ เช่น เป็นหนี้ให้กับสถาบันการเงินใด เป็นจำนวนเท่าไร ดอกเบี้ยเท่าไร ต้องชำระต่องวด และต้องชำระหนี้ที่เราค้างไว้ทั้งหมด
  2. ใช้หนี้ให้ตรงเวลาทุกงวด เก็บเอกสารการชำระหนี้ทุกชิ้นไว้ทั้งหมด เพราะสามารถนำสเตทเมนท์ที่ชำระตรงเวลานี้ เป็นหลักฐานไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อเวลาต้องการขอสินเชื่อตัวใหม่หลังจากที่พ้นการติดเครดิตบูโร
  3. ถ้าเราไม่ได้ขอสินเชื่อ หรือจะสมัครบัตรเครดิตก็รอให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงินเจ้าหนี้เราส่งข้อมูลอัพเดตเข้าไปที่เครดิตบูโรก็ได้ ซึ่งโดยปกติเขาก็จะส่งข้อมูลรายงานกันเป็นรายเดือน แต่ถ้าเราอยากขอสินเชื่อ หรือสมัครบัตรเครดิต กรณีแบบนี้ ข้อมูลเราอาจอัพเดตไม่ทันสถานการณ์ หรือชื่อเราอาจยังเป็นหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินอยู่

ดังนั้น เราควรจะต้องช่วยตัวเองโดยการเดินเรื่องโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลเข้าไปที่เครดิตบูโรเลยเพื่อความรวดเร็วหลังจากที่เราชำระหนี้สถาบันการเงิน เสร็จ เมื่อสถาบันการเงินที่เราจะขอสินเชื่อเข้าไปดูข้อมูลก็จะเห็นว่าข้อมูลเราไม่อัพเดต หรืออยู่ในขั้นตอนการโต้แย้ง หรือแก้ไขข้อมูลให้ Update อยู่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร 2566 ที่นี่

อ่านมาถึงตรงนี้คงพอเข้าใจแล้วว่าถ้าไม่อยากติดเครดิตบูโร ทำยังไงดี สรุปง่าย ๆ คือ ข้อแรกระมัดระวังในการสร้างหนี้ ข้อสอง ถ้าบัญชีบัตรเครดิตไหนไม่ใช้แล้วก็ปิดไปดีกว่า เพราะถ้ามีจำนวนบัตรเครดิตมาก สถาบันการเงินจะมองว่าเรามีแนวโน้มที่จะเกิดการก่อหนี้มากขึ้นและไม่สามารถชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ได้ ข้อสาม ชำระเงินให้ตรงเวลา การที่เราชำระเงินไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละงวด และข้อสุดท้าย ถ้าพบข้อมูลในใบแจ้งหนี้ที่ผิดปกติหรือคลาดเคลื่อน ให้ติดต่อสถาบันการเงินทันทีเพื่อแก้ไขข้อมูล หากสงสัยสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง