เมื่อพูดถึงการทำบัตรเครดิตหลายคนคิดว่ายุ่งยากมากเพราะต้องเตรียมเอกสารเยอะแยะทำให้ล้มเลิกที่จะทำเพราะไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรต้องขอเอกสารที่ไหนทำไปก็ไม่ผ่านอยู่ดีสารพัดปัญหาที่เราคิดไปเองก่อน แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะถ้าเราเตรียมเอกสารต่างๆทางที่ธนาคารได้กำหนดไว้มันก็จะไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เพียงคุณทำตามขั้นตอนต่างๆตมข้างล่างนี้เลยค่ะ
#บริการบัตรเครดิต เป็นบริการด้านการเงิน ที่ช่วยทำให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้น และยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานได้อีกมากมาย เช่น การได้ส่วนลดเมื่อใช้ซื้อสินค้าหรือบริการบางอย่าง การได้รับเงินคืนเข้าบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร การได้รับแต้มสะสม และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างให้ความนิยมในการที่จะใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดกันอย่างมาก
#เอกสารต้องเตรียมให้ครบ

credit card approval easy

Roman Samborskyi/shutterstock.com

เอกสารต้องเตรียมให้ครบ

บัตรประจำตัวประชาชนบัตรประชาชน

คือเอกสารสำคัญที่สุด ดังนั้นตรวจสอบดูทั้งเรื่องของการหมดอายุ และความเสื่อมของตัวบัตร หากมีการชำรุด ขอให้คุณทำการเปลี่ยนบัตรเสียใหม่ครับ เพื่อที่เมื่อถึงคราวใช้งาน เวลาถ่ายเอกสารออกมาข้อมูลต่างๆจะได้ถูกต้อง และพร้อมใช้งานได้ในทันที

สลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือนถ้าเราทำงานบริษัทส่วนใหญ่ก็จะได้รับสลิปเงินเดือนเป็นประจำอยู่แล้วในทุกๆเดือน เอกสารนี้จะแสดงถึงรายได้ที่เราจะได้รับในแต่ละเดือนหากไม่ได้รับก็สามารถติดต่อกับฝ่ายการเงิน หรือฝ่ายธุรการของที่บริษัทเพื่อขอรับเอกสารนี้ได้

หนังสือรับรองเงินเดือน

สำหรับใครที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถเลือกใช้หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิตแทนได้ เพราะถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการรับรองรายได้ของเราจากบริษัท ซึ่งหากไม่ได้รับก็สามารถติดต่อกับฝ่ายการเงิน หรือฝ่ายธุรการของที่ทำงาน เพื่อขอรับเอกสารนี้ได้เช่นเดียวกับสลิปเงินเดือน

ทะเบียนบ้าน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

เป็นเอกสารที่จะแสดงที่อยู่ของเรา เพื่อให้ทางสถาบันการเงินได้ตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือของเราว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจริง

สมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร

ควรที่จะมีการอัพเดทสมุดบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่ว่าเราจะสามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบการสมัครบัตรเครดิตได้ รวมถึงการที่เรามีบัญชีเงินฝากนี้จะช่วยให้เราทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ กับทางสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) ถือเป็นเอกสารที่สำคัญมาก เพราะสถาบันการเงินจะมีการเรียกตรวจสอบเอกสารตัวนี้เสมอเมื่อเราทำการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งการจะขอเอกสารตัวนี้นั้นทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เราไปยังธนาคารที่เรามีการฝากเงินเข้าเป็นประจำหรือ จะเป็นบัญชีธนาคารที่บริษัทใช้จ่ายเงินเดือนเราก็ได้ โดยระยะเวลาที่เราขอย้อนหลังควรจะอยู่ที่ประมาณ 6 ถึง 12 เดือน เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่มักจะมีการระบุไว้ในเงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิต (จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรแต่ละใบและสถาบันการเงินเจ้าของบัตร) ความสำคัญของเอกสารตัวนี้คือ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องแหล่งรายได้ของเรา เพื่อให้สถาบันใช้ในการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรเครดิตให้กับเรานั่นเอง

เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัครบัตรเครดิตชาวต่างชาติ

1.หนังสือเดินทาง หรือ Passport เป็นเอกสารที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน (เพราะอย่าลืมว่าชาวต่างชาติ จะมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้) เพราะสามารถระบุข้อมูลประจำตัวของผู้สมัครได้ครบ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย เชื้อชาติ เป็นต้น 2.เอกสาร Work Permit หรือหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย เพราะอย่าลืมว่าการทำบัตรเครดิตในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาตินั้นจะไม่สามารถทำได้ หากชาวต่างชาติเข้าเมืองมาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือไม่มีงานการที่มั่นคงทำ เพราะเป็นความเสี่ยงที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินไม่อยากแบบรับ 3.สลิปเงินเดือน หรือเอกสารรับรองเงินเดือน (ขอได้ที่ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร) 4.สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 5.เอกสารอื่นๆ ตามที่ทางธนาคารเรียก (ขึ้นอยู่แต่ละธนาคาร ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง)

ใช้หลักฐานทางการเงินที่เป็นของจริง

การเดินบัญชีในอดีตจะไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แล้วเนื่องจากมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงเวลาในการเดินบัญชีอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเจ้าของบัญชีมีการตกแต่งบัญชีย้อนหลังจะทำให้มีความผิดทางอาญาได้ในทันที
#ให้ช่องทางติดต่อที่ติดต่อได้

เราควรให้ข้อมูลติดต่อกลับซึงอาจจะเป็นที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่เราทำงาน อาจจะเป็น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ก็ได้ เพื่อเมื่อเรากรอกข้อมูลหรือให้เอกสารไม่ครบทางธนาคารจะได้ติดต่อเราได้ทันที
#ที่อยู่ควรเป็นที่อยู่ที่ตรงกับบัตรประชาชน

หลักอย่างหนึ่งของสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติคือ ผู้สมัครต้องมีความน่าเชื่อถือ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยพิสูจน์ความน่าเชื่อถือได้คือ เราต้องไม่เป็นบุคคลล่องลอย ไร้หลักแหล่ง และเวลาธนาคารต้องติดตามหนี้จะมีที่อยู่ซึ่งชัดเจนถาวรให้ติดตามได้ ดังนั้น เวลาให้ที่อยู่ ควรจะให้ที่อยู่ซึ่งถาวร เช่น ตรงกับบัตรประชาชน

ทำงานมานานกว่า3-4เดือน

เพราะโดยส่วนมากธนาคารจะพิจารณาดูจากสเตทเม้นย้อนหลัง3-4เดือนและเพื่อยืนยันได้ว่าเรามีงานทำที่มั่นคงซึ่งหมายความว่าเรามีแหล่งรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอซึ่งจะเป็นเครื่องการันตีแบบชัดเจนให้แก่ธนาคารได้ว่าผู้ขอกู้มีกำลังพอที่จะคืนหนี้ให้แก่ธนาคาร บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางที่ใช้แทนเงินสดของผู้คนในปัจจุบันนี้ ดังนั้นคนที่เข้าหลักเกณฑ์สามารถสมัครบัตรเครดิตได้คงมีบัตรเครดิตกันอย่างน้อยก็ต้องคนละใบหรือบางคนก็มีมากกว่านั้นหากเราใช้อย่างถูกทางบัตรเครดิตสามารถอำนวยความสะดวกและให้ผลประโยชน์กับเราได้ และถ้าเราบริหารจัดการได้ดีก็แทบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บัตรเครดิตเลยด้วยซ้ำไป