สิทธิประโยชน์หลักของบัตรซิตี้ รีวอร์ด

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรซิตี้ รีวอร์ด

ข้อดีที่ 1: รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์ และ e-wallet

ข้อดีที่ 2: รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว และ สกุลเงินต่างประเทศ

ข้อดีที่ 3: รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับซิตี้ รีวอร์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับซิตี้ รีวอร์ด

ประเภทบัตร: Visa, Mastercard

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของซิตี้ รีวอร์ด

คะแนนสะสมของซิตี้ รีวอร์ด

Shopping

 • คะแนนสะสม 5 เท่า สูงสุด 20,000 บาท/รอบบัญชี

ร้านอาหาร

 • คะแนนสะสม 5 เท่า สูงสุด 20,000 บาท/รอบบัญชี

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

 • Citi Pay With Points แลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนจากรายการใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิต ตามหมวดหมู่และประเภทบัตรฯ ที่กำหนด

เที่ยว

 • คะแนนสะสม 5 เท่า สูงสุด 20,000 บาท/รอบบัญชี
 • Citi ThankYouSM Rewards เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นสินค้าหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลก หรือเป็นเที่ยวบินพร้อมห้องพักโรงแรมและรถเช่าได้ง่ายๆ
 • รับเครดิตเงินคืน 2% ที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ทุกสาขาทั่วประเทศเมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 800 บาท
 • สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 7,000,000 บาท ต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ ; วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาท ต่อสมาชิกบัตรฯ หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า; และวงเงินชดเชยสูงสุด 24,500 บาท ต่อสมาชิกบัตรฯ หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรซิตี้ รีวอร์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรซิตี้ รีวอร์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก 3,800 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรี (สูงสุด 4 ใบ)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16%

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: สูงสุด 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิก

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2.5% (สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่าและ/หรือ มาสเตอร์การ์ดสำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง ธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ย งจากการแปลงสกุลเงิน)

คุณสมบัติของผู้สมัครซิตี้ รีวอร์ด

คุณสมบัติของผู้สมัครซิตี้ รีวอร์ด

อายุ: 20-65 ปี (สำหรับบัตรหลัก), 15-80 ปี (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย), 80,000 บาท/เดือน (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครซิตี้ รีวอร์ด

เอกสารการสมัครซิตี้ รีวอร์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท