สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: เครดิตเงินคืน 10% ที่รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินและคาเฟ่ อเมซอน

ข้อดีที่ 2: เครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ 7-Eleven Grab และร้านวัตสัน

ข้อดีที่ 3: เครดิตเงินคืน 1% จากยอดใช้จ่ายอื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: วีซ่า

ระดับของบัตร: แพลทินั่ม

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

Shopping

 • รับส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่ง
 • เปลี่ยนยอดบัตรเครดิตซิตี้เป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน

ร้านอาหาร

 • แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • รับส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่ง

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

 • เครดิตเงินคืน 10% ที่รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินและคาเฟ่ อเมซอน
 • เครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ 7-Eleven Grab และร้านวัตสัน
 • เครดิตเงินคืน 1% จากยอดใช้จ่ายอื่นๆ
 • เครดิตเงินคืน1% ที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ทุกสาขาทั่วประเทศเมื่อมียอดใช้จ่าย ครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป

เที่ยว

 • รับส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่ง
 • รับสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 7,000,000 บาทต่อบัตร. เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกและปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่าย 60,000 บาท/ปี)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกและปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่าย 60,000 บาท/ปี)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2.5%

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย) และ 80,000 บาท/เดือน (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว