สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

ข้อดีที่ 1: ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมอื่นๆหลายรายการ

ข้อดีที่ 2: ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระยอดบัตรเครดิต

ข้อดีที่ 3: ค่าธรรมเนียม การกดเงินสดเพียง 1%

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

ประเภทบัตร: ; วีซ่า

ระดับของบัตร: แพลทินั่ม

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

Shopping

 • รับสิทธิพิเศษทุกเดือนที่ Shopee เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 1,200 บาทต่อรายการ
 • รับส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่ง
 • เปลี่ยนยอดบัตรเครดิตซิตี้เป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน

ร้านอาหาร

 • รับส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่ง

ซูเปอร์มาเก็ต

 • รับสิทธิพิเศษทุกเดือนที่ Tesco Lotus เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 1,200 บาทต่อรายการ

ความบันเทิง

 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 แถม 1 ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema

Cashback

 • รับเครดิตเงินคืน 1% ที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ทุกสาขาทั่วประเทศเมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป

เที่ยว

 • รับสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 7,000,000 บาทต่อบัตร. เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • รับส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่ง

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 1% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2.5%

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย) และ 80,000 บาท/เดือน (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว