การ ทำประกัน ภัยถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารการเงิน ทำให้ผู้ซื้อประกันได้รับความคุ้มครองหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ปัจจุบันมีประกันภัยหลายประเภท เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ เป็นต้น แต่ก่อนจะตัดสินใจทำประกันภัย เราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยเสียก่อน จะได้สามารถเลือกซื้อประกันภัยที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับตัวคุณและรถที่สุดได้นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำประกันภัย ที่นี่

5 เรื่องที่ต้องรู้ก่อน ทำประกัน

5 เรื่องที่ต้องรู้ก่อน ทำประกัน

ประกันภัย หมายถึง สัญญาที่จะจ่ายทดแทนสำหรับการสูญเสียบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แลกกับการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ประกันภัยออกแบบมาเพื่อปกป้องความมั่นคงทางการเงินของบุคคล บริษัท หรือองค์กรใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การทำประกันภัยเท่ากับการตกลงทำสัญญาระหว่างผู้ให้ประกัน กับ ผู้เอาประกัน โดยผู้ให้ประกันต้องจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันจำนวนหนึ่งตามกรมธรรม์ประกันภัยหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยขึ้น ส่วนผู้เอาประกันต้องจ่ายเงินในรูปแบบเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายบางส่วนและผู้ให้ประกันเป็นผู้จ่ายที่เหลือทั้งหมดภายใต้วงเงินทุนประกัน ให้เรามาดูประโยชน์และคำแนะนำ ต่อไปนี้

การเลือกประเภทประกัน

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โดยพื้นฐานแล้ว ประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อ คุ้มครองความเสี่ยง ให้คนที่เราเลี้ยงดู นะครับ ไม่ใช่เพื่อเอาไว้ ลดหย่อนภาษี หรือเอาไว้ออมเงิน ดังนั้น ควรถามตัวเองก่อนว่า ถ้าเราเกิดจากไปอย่างกะทันหัน จะมีใครเดือดร้อนหรือสร้างภาระให้คนอื่นไหม เราก็ควรที่จะต้องซื้อประกันชีวิตแบบเน้นความคุ้มครอง เมื่อเราตอบตัวเองได้แล้วว่า เรามีความจำเป็น หรือความต้องการซื้อประกันชีวิตหรือไม่ และต้องการในรูปแบบไหน รวมถึงเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของประกันชีวิตแต่ละประเภทแล้ว

สุดท้าย เราถึงมาเข้าสู่กระบวนการ “เลือก” แบบประกันแต่ละแบบของแต่ละบริษัท ว่าแบบไหนคุ้มค่าที่สุดแต่คนส่วนใหญ่กลับเริ่มต้นด้วยการเลือกแบบประกันก่อนเลย ทั้งๆที่ยังไม่ได้สำรวจความต้องการหรือความจำเป็นของตัวเองเลยด้วยซ้ำ อันที่จริง มีหลายปัจจัยมากในการที่เราจะเอามาพิจารณาในการเลือกซื้อแบบประกันซักแบบ ทั้งปัจจัยที่เป็นตัวเลข และไม่ใช่ตัวเลข เรามีวิธีการเลือกบริษัทประกันดังนี้ การเลือกบริษัทประกันมีแนวทางการตัดสินใจ ดังนี้

เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง เพราะการทำประกันเป็นเรื่องของสัญญา เป็นเรื่องของอนาคต บริษัทที่ดีจำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เลือกบริษัทที่อำนวยความสะดวกและบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม บางครั้งเราไม่ค่อยมีเวลาและไม่สะดวก พนักงานของบริษัทประกันจะต้องสามารถดูแลเราได้ และจัดการอำนวยความสะดวกให้ ไม่ใช่พอมีเรื่องราว ก็ให้เราวิ่งไปยื่นเรื่องเอง ไปขอเบิกรับผลประโยชน์เอง ควรมีพนักงานอำนวยความสะดวกให้เราตรงนี้ เลือกบริษัทที่รักษาผลประโยชน์ให้เราก่อน แน่นอนว่าเราไม่สามารถรู้รายละเอียดเกี่ยวกับประกันทั้งหมด บางอย่างเราสามารถเบิกค่าชดเชยได้ แต่เราไม่รู้ พนักงานก็ควรจะแจ้งให้เราได้รับผลประโยชน์นั้น ไม่ใช่ปิดบังเพื่อที่บริษัทจะได้ไม่ต้องจ่าย เราก็จะเสียผลประโยชน์

ความสามารการชำระเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อซื้อความคุ้มครองการประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ โดยทั่วไปในปีแรกนิยม ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี หลังจากนั้นหากต้องการจ่ายเป็นรายเดือนในปีต่อไป สามารถติดต่อบริษัทหรือตัวแทนประกันเพื่อปรับเปลี่ยนแผนชำระเงินได้ตามความต้องการและความเหมาะสม

ข้อดีของการชำระค่าเบี้ยประกันรายปี คือ ไม่มีการชาร์จดอกเบี้ยและช่วยประหยัดได้ 5%-8% เมื่อเทียบกับการแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ซึ่งผู้เอาประกันต้องจ่ายดอกเบี้ยเล็กน้อย ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์เพื่อมิให้ผู้ชำระเบี้ยเป็นรายปีเสียเปรียบ การจ่ายเบี้ยประกันรายปีจึงมีอัตราถูกกว่ารายเดือน ช่วยประหยัดเงินในระยะยาว เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายในแต่ละปีที่มีอายุสัญญาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรามีเพดานสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีนี้จะคงอยู่ตลอดเวลาที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ข้างต้น จึงนำเงินส่วนที่ได้รับการลดหย่อนภาษีมารวมกับเงินค่าชำระเบี้ยประกันในปีต่อไปได้เลย

ส่วนอนุสัญญาหรือประกันเพิ่มเติมประเภทประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เมื่อวางแผนการประกันชีวิตเพื่อปกป้องความเสี่ยง จึงขอแนะนำให้ผู้เอาประกันภัย มีการวางแผนที่ดีด้วย ทั้งการเลือกวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยและวิธีการเตรียมเงินเพื่อจ่ายเบี้ยประกันรายปีในสัดส่วนที่เหมาะสมกับรายได้และวางแผนการแก้ปัญหา หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

เป้าหมายของการทำประกัน

ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการทำประกันชีวิต ที่เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญ ซื้อประกันชีวิตหลายคนให้ความสำคัญจนตั้งคำถามว่า มีความจำเป็นหรือไม่ สมควรจะซื้อดีหรือเปล่าหรือมีหลากหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ ข้อสัญญา ผลตอบแทน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อประกัน ทำให้หลายคนเลือกแสวงหาคำตอบจากคนรอบข้าง หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แล้วจึงค่อยตัดสินใจเลือกลงทุน การตัดสินใจอย่างนั้น ถือว่าถูกในด้านความเป็นจริงที่ว่าชีวิตคนเรามีความไม่แน่นอนเป็นของธรรมดา เมื่อเกิดมา ก็มีแก่ เจ็บ ตาย ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ ที่แน่นอนคือต้องเกิดแก่ทุกคน

สิ่งที่จะช่วยมอบผลประโยชน์ยามเกิดสถานการณ์อย่างนั้น ก็เห็นแต่จะมีการทำประกันเท่านั้นที่ตอบโจทย์ ซื้อประกันชีวิต แน่นอนว่าทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะไปให้ถึงฝัน ไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะแต่ละคนล้วนมีความฝัน ความอยากมี ความอยากได้ ที่มากมายต่างกัน ซึ่งทุกสิ่งต้องอาศัยเวลา แต่เวลาก็มาพร้อมกับความไม่แน่นอน เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีชีวิตอยู่รอความฝันนั้น หรือจะมีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมที่จะทำตามความฝัน เราจึงควรที่จะปกป้อง รักษา ตัวเองจากความไม่แน่นอนของชีวิต หากเราเป็นที่พึ่งของครอบครัวที่กำลังก่อร่างสร้างบ้านขึ้นมาสักหลัง หากสร้างเสร็จได้อยู่ก็ดีไป แต่ใครจะคิดว่าหากสร้างไม่เสร็จ ครอบครัวหลังจากนี้จะทำอย่างไร หากเราเกิดประสบอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นมาจะทำอย่างไร คนในบ้านจะสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายไหวไหมดังนั้การทำประกันก็สำคัญด้วยในชีวิตเราซึ่งช่วยหลายอย่างทีเดียว

วิธีการเลือกกรมธรรม์

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะเลือกทำประกันชีวิตโดยยึดหลักการลดหย่อนภาษีเป็นสำคัญ เลือกเพื่อให้ใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำประกันชีวิตตามจำนวนการลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะเลือกซื้อแบบประกันที่เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิต และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันมากที่สุด ซึ่งจะทำให้เราได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ของการออมความคุ้มครองและสิทธิในการลดหย่อนภาษี

การเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต เลือกแบบประกันชีวิตที่มีผลประโยชน์ตรงกับความต้องการ เช่น แบบคุ้มครองรายได้ แบบคุ้มครองสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง แบบสะสมทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงเบี้ยประกันภัยว่าสามารถชำระได้จนครบกำหนดระยะเวลานั่นเองการกรอกใบคำขอเอาประกันภัยต้องกรอกตามความเป็นจริง ถ้าให้คนอื่นกรอกให้ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยต้องได้รับใบเสร็จรับเงินที่เป็นแบบฟอร์มของบริษัทด้วย

เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประกัน ชื่อผู้เอาประกัน และชื่อผู้รับประโยชน์ จำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเบี้ยประกันภัย เป็นต้น และสิ่งที่สำคัญควรอ่านกรมธรรม์ประกันภัยให้ทราบถึงการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ รวมทั้งข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วย แจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบว่ามีการทำประกันชีวิต และสถานที่เก็บกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเกิดเหตุจะได้ติดต่อขอรับเงินได้ทันที

การตัดสินใจที่จะซื้อประกันชีวิตจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันของเราเป็นหลักด้วยว่าสามารถที่จะชำระเบี้ยประกันไปจนครบอายุสัญญาหรือไม่ เมื่อได้อัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับความสามารถในการซื้อประกันแล้วจึงนำมาคำนวณหาจำนวนเงินภาษีที่จะได้รับคืนจากภาครัฐ และเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะซื้อประกันเพิ่มในภายหลังได้

ความจำเป็นในการทำประกัน

ความคุ้มครองสำหรับการดำรงชีวิตของครอบครัวในกรณีที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นและการเตรียมพร้อมสำหรับเงินทุนในการดำรงชีพในวัยชราในความจำเป็นต่าง ๆ เหล่านี้ ยังมีเงินทุนที่จำเป็นอื่นๆ รวมอยู่ด้วย ซึ่งจะมีสิ่งที่จำเป็นในการทำประกัน จะมาดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย...

เงินทุนสำหรับการจัดการหลังเสียชีวิต สักวันหนึ่งเราทุกคนต้องเสียชีวิตลงไป ในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเสียชีวิต ก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาพยาบาลระหว่างรักษาตัว เงินค้างชำระ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ โดยทั่วไปจะเรียกว่าเงินทุนสำหรับการจัดการหลังเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิต ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากทีเดียว

ถึงแม้ว่าจะมีประกันสุขภาพก็ตาม โดยเฉพาะในกรณีต้องพักรักษาเป็นระยะเวลานานจะต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ทางประกันสุขภาพจ่ายให้อย่างแน่นอน ทางครอบครัวจำต้องรับภาระในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะแพงแค่ไหนก็ตามเพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอีกครั้ง เงินทุนสำหรับที่อยู่อาศัย บ้านสำหรับผู้คนจำนวนมาก บ้านมีความหมายมากกว่าที่อยู่อาศัย บ้านคือสัญลักษณ์ของความสุขและอุ่นใจ เป็นสถานที่ที่ใช้เลี้ยงดูลูก ๆ เพื่อให้เขาต้องค่อย ๆ เติบโตขึ้นและยังเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ ต้องการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสบาย และมีความความสุข ผู้ที่ซื้อบ้านล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต้องกู้ยืมและผ่อนชำระเป็นเวลากว่าสิบปี ถ้าหากหัวหน้าครอบครัวจากไปอย่างกะทันหัน ครอบครัวของเขาจะทำอย่างไร พวกเขาจำต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อหาเงินมาชำระค่าผ่อนบ้าน ถ้าไม่สามารถชำระได้ สุดท้ายที่สุดพวกเขาก็ต้องออกจากบ้านไป นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่ที่จำเป็นจริงๆ และควรทำประกันไว้ด้วย

สรุป ดังนั้น เราได้รู้แล้วว่าก่อนทำประกันต้องทำและต้องทีอะไรบ้างนี่จะช่วยหลายอย่างเลยทีเดียว ทั้งชีวิตครอบครัว และค่าใช้จ่ายต่างๆอีกมากมาย แถมยังช่วยลดความกังวลน้อยลงอีกด้วย หรือเลือกปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง