สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

ข้อดีที่ 1: -

ข้อดีที่ 2: -

ข้อดีที่ 3: -

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

ประเภทบัตร: -

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: -

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)