สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

ข้อดีที่ 1: ชำระเงินได้สะดวกสบาย ณ เคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต, ไปรษณีย์ไทย, Tesco Lotus, Big C, TOT ทุกสาขา

ข้อดีที่ 2: สามารถรับบริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศไทย

ข้อดีที่ 3: เลือกระยะการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน หรือ 7 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

ดอกเบี้ย: ตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: -

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน หรือ 7 ปี

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 1 วัน

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

อายุ: 20 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุคคล )
  • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)