สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

ข้อดีที่ 1: -

ข้อดีที่ 2: -

ข้อดีที่ 3: -

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

ประเภทบัตร: -

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: -

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)