สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต พีทีที บลู

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต พีทีที บลู

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point และ 2 คะแนน KBank Reward Point สามารถแลกเป็นคะแนน Blue Point

ข้อดีที่ 2: เติมน้ำมันหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของ ปตท. รับแต้ม Blue Point ดังนี้ เติมเบนซิน/แก๊สโซฮอล์ ทุก 1 ลิตร รับ 1 คะแนน, ดีเซลพรีเมี่ยม ทุก 2 ลิตร รับ 1 คะแนน, ดีเซล ทุก 4 ลิตร รับ 1 คะแนน และ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้จ่ายที่ร้านค้าในเครือ ปตท. ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน

ข้อดีที่ 3: 500 คะแนน แลกส่วนลดน้ำมัน ปตท. 100 บาท และ 100 คะแนน แลกส่วนลดสินค้าในเครือปตท. 20 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต พีทีที บลู

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต พีทีที บลู

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต พีทีที บลู

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต พีทีที บลู

Shopping

  • ทุกๆ 25 บาท รับ 1 คะแนน Blue Point เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้จ่ายที่ร้านค้าในเครือ ปตท.

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

  • เติมน้ำมันของ ปตท. รับแต้ม Blue Point ดังนี้ เติมเบนซิน/แก๊สโซฮอล์ ทุก 1 ลิตร รับ 1 คะแนน, ดีเซลพรีเมี่ยม ทุก 2 ลิตร รับ 1 คะแนน, ดีเซล ทุก 4 ลิตร รับ 1 คะแนน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต พีทีที บลู

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต พีทีที บลู

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,050 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,050 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต พีทีที บลู

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต พีทีที บลู

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก)/อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย) /50,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต พีทีที บลู

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต พีทีที บลู

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน