สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

ข้อดีที่ 1: สิทธิพิเศษและส่วนลด จากร้านค้าเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวมากมาย

ข้อดีที่ 2: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point เลือกแลกรางวัลได้ตามใจคุณ.

ข้อดีที่ 3: บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge 2 ครั้ง/ปี เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยเส้นทางระหว่างประเทศ (เฉพาะผู้ถือบัตรแพลทินั่ม)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Glod,Platinum

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

Shopping

  • ทุกๆการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

  • รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุจากเครื่องบิน วงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท (เฉพาะบัตรแพลตทินั่ม)

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,050 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,050 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 40,000 บาท (สำหรับบัตรแพลทินั่ม) 15,000 บาท (สำหรับบัตรทอง) / 50,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เค-โฮม สมายส์ คลับ กสิกรไทย

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน