สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

ข้อดีที่ 1: รับส่วนลด 20% เมื่อช้อปที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา

ข้อดีที่ 2: รับคะแนนสะสมเพิ่ม 2 เท่า เมื่อช้อปสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี

ข้อดีที่ 3: เลื่อนขั้นสมาชิก คิง เพาเวอร์ และแลกของรางวัลเร็วขึ้น. ทุกๆ 100 บาท = 1.25 กะรัต. ยอดสะสม 1,000 กะรัต รับส่วนลด 10%, ยอดสะสม 7,500 กะรัต รับส่วนลด 15% และยังแลกรับของรางวัลพิเศษมากมายจาก คิง เพาเวอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Signature

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point เลือกแลกรางวัลได้ตามใจคุณ. รับคะแนนสะสมเพิ่ม 2 เท่า เมื่อช้อปสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

Shopping

  • เลื่อนขั้นสมาชิก คิง เพาเวอร์ และแลกของรางวัลเร็วขึ้น. ทุกๆ 100 บาท = 1.25 กะรัต. ยอดสะสม 1,000 กะรัต รับส่วนลด 10%, ยอดสะสม 7,500 กะรัต รับส่วนลด 15% และยังแลกรับของรางวัลพิเศษมากมายจาก คิง เพาเวอร์

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

ค่าธรรมเนียมรายปี: 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 10,000 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

อายุ: อายุ 20 - 80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุตั้งแต่ 15 ปี (สำหรับบัตรเสริม

รายได้ขั้นต่ำ: เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ เท่านั้น

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (ซิกเนเจอร์)

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ

(เจ้าของธุรกิจ)