สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

ข้อดีที่ 1: รับส่วนลดเริ่มต้นที่ 5% เมื่อช้อปที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และรับเพิ่มเป็น 20% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อดีที่ 2: รับคะแนนสะสมเพิ่ม 1.5 เท่า เมื่อช้อปสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี

ข้อดีที่ 3: เลื่อนขั้นสมาชิก คิง เพาเวอร์ และแลกของรางวัลเร็วขึ้น. ทุกๆ 100 บาท = 1.25 กะรัต. ยอดสะสม 1,000 กะรัต รับส่วนลด 10%, ยอดสะสม 7,500 กะรัต รับส่วนลด 15% และยังแลกรับของรางวัลพิเศษมากมายจาก คิง เพาเวอร์

ข้อดีที่ 4: แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ 10,000 บาท/เซลล์สลิป ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point เลือกแลกรางวัลได้ตามใจคุณ. รับคะแนนสะสมเพิ่ม 1.5 เท่า เมื่อช้อปสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

Shopping

  • เลื่อนขั้นสมาชิก คิง เพาเวอร์ และแลกของรางวัลเร็วขึ้น. ทุกๆ 100 บาท = 1.25 กะรัต. ยอดสะสม 1,000 กะรัต รับส่วนลด 10%, ยอดสะสม 7,500 กะรัต รับส่วนลด 15% และยังแลกรับของรางวัลพิเศษมากมายจาก คิง เพาเวอร์

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,050 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,050 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย) / ผู้มีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์,บัญชีฝากประจำไม่น้อกว่า 200,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน